Rozpoczął się II etap Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą „W drodze do Niepodległości”

Gimnazjum im. Św. Jana Pawła II w Wilnie odbywa się II etap Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą, z udziałem Pan Konsula Marcina Zieniewicza. Inauguracja II etapu odbyła się w ubiegłym tygodniu w Konsulat Generalny RP w Monachium, gdzie do egzaminu przystąpili uczniowie z Niemiec i Austrii. 14 i 15 marca uczestnicy z Ukrainy staną przed Komisjami egzaminacyjnymi we Lwowie, Kijowie, Żytomierzu, Odessie i Chmielnickim, ostatni egzamin odbędzie w Brukseli dla uczestników z Francji, Holandii i Belgii. 

Inauguracja II etapu VI Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą 2019/2020 „W drodze do Niepodległości”, odbyła się w Monachium, gdzie jako pierwsi przystąpili do egzaminu uczestnicy z Niemiec i Austrii. Egzaminy odbyły się w Konsulacie Generalnym RP w Monachium przed Komisją, w której skład weszli: przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Historii Polski i wiceprezes Polskiego Towarzystwa Historycznego dr hab. Andrzej Korytko, członek Komitetu Głównego Olimpiady Historii Polski dr hab. Barbara Krysztopa-Czupryńska, prezes Fundacji Wolność i Demokracja Robert Czyżewski, Konsul generalny RP w Monachium Andrzej Osiak oraz w roli obserwatora Dorota Byszewska-Miłosińska reprezentująca Departament Współpracy z Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

6 marca 2020 roku II etap Olimpiady odbył się w Wilnie w Gimnazjum im. Św. Jana Pawła II, gdzie do egzaminu przystąpili uczniowie z Litwy. W roli obserwatora w Olimpiadzie wziął udział także Konsul RP w Wilnie Marcin Zieniewicz.

Do II etapu Olimpiady zostało zakwalifikowanych 90 uczniów z Ukrainy, Białorusi, Litwy, Niemiec, Austrii, Holandii, Belgii, Francji i Grecji. Egzaminy II etapu odbędą się w 7 komisjach:

  • w Monachium dla uczestników z Niemiec i Austrii – 29 lutego 2020 roku
  • w Wilnie dla uczestników z Litwy – 6 marca 2020 roku
  • na Ukrainie we Lwowie, Chmielnickim, Kijowie i Odessie – 14 marca 2020 roku, w Żytomierzu – 14 marca 2020 roku
  • w Białymstoku dla uczestników z Białorusi – 21 marca 2020 roku
  • w Brukseli dla uczestników z Belgii, Francji i Holandii – 28 marca 2020 roku
  • on-line dla uczestników z Grecji, szkoła w Atenach, ORPEG – 26 marca 2020 roku.

I etap IV Olimpiady Historii Polski odbył się w 25 szkolnych komisjach egzaminacyjnych w 10 krajach. W dniach 15 i 16 listopada 2019 roku młodzież polskiego pochodzenia przystąpiła do egzaminu pisemnego Olimpiady Historii Polski na terenie: Ukrainy – w Chmielnickim, Kijowie, we Lwowie, w Łucku, Równem, Winnicy, Żytomierzu, Odessie, Kropywnyckim i Krzywym Rogu; Białorusi – w Grodnie, Mińsku, Berezie; Litwy – w Wilnie; Niemiec – w Berlinie, Monachium, Norymberdze, Remseck; Austrii – w Wiedniu; Holandii – w Hadze; Belgii – w Antwerpii i Mons; Norwegii – w Oslo; Francji – w Paryżu oraz Grecji – w Atenach. Ponad 300 osób zmierzyło się z pytaniami z zakresu historii Polski od Piastów do współczesności. Oficjalna inauguracja IV edycji Olimpiady odbyła się 16 listopada 2019 roku we Lwowie w Szkole Średniej nr 10 im. św. Marii Magdaleny.

III etap Olimpiady planowany jest w Warszawie w terminie 1-7 czerwca 2020 roku.

Nagrodą główną dla grupy laureatów Olimpiady Historii Polski są indeksy na Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Opolski oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Dodatkowo dla uczestników III etapu przewidziane są nagrody rzeczowe, w tym kilkudniowy pobyt w Polsce.

Olimpiada Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą jest inicjatywą Fundacji Wolność i Demokracja oraz Polskiego Towarzystwa Historycznego. W skład Komitetu Głównego Olimpiady wchodzą członkowie Polskiego Towarzystwa Historycznego, profesorowie reprezentujący poszczególne Uniwersytety oraz przedstawiciele Fundacji. Partnerami Olimpiady są Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, przy wsparciu placówek Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Instytutu Pamięci Narodowej.

I etap Olimpiady Historii Polski był działaniem projektu „Polskie Echa – wspieranie nauki historii Polski na świecie” współfinansowanego przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej w ramach sprawowania opieki nad Polonią i Polakami za granicą.

Anna Śmigielska, sekretarz Olimpiady i koordynator projektu

Więcej na temat Olimpiady i wcześniejszych edycji na stronie www.wid.org.pl/olimpiada-historii-polski/.