II etap Olimpiady Historii Polski na Ukrainie

Już w najbliższych dniach odbędzie się II etap III Olimpiady Historii Polski na Ukrainie i Białorusi.

Pierwszy egzamin w ramach komisji kijowsko – żytomierskiej odbył się 27 marca w Odessie. Kolejne odbędą się we Lwowie, Chmielnickim, Kijowie, a na końcu w Żytomierzu.

Na Ukrainę udały się dwie komisje egzaminacyjne złożone z członków Komitetu Głównego Olimpiady – profesorów Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz przedstawicieli Fundacji Wolność i Demokracja, komisja lwowsko-chmielnicka i kijowsko – żytomierska. Egzaminy przeprowadzą profesorowie polskich państwowych uczelni wyższych, Uniwersytetu Marii Cuire-Skłodowskiej, Uniwersytetu Opolskiego oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Do egzaminu przystąpi 70 najlepszych uczniów, którzy otrzymali na I etapie co najmniej 22 punkty z egzaminu pisemnego. Uczestnicy II etapu Olimpiady będą musieli zaprezentować przygotowaną przez siebie pracę pisemną oraz odpowiedzieć na pytania z zakresu Historii Polski, a także na pytania z  lektury, wybranej z listy wskazanej przez organizatorów.

Olimpiada Historii Polski na Ukrainie i Białorusi to inicjatywa powołana przez Fundację Wolność i Demokrację oraz Polskie Towarzystwo Historyczne. Projekt skierowany jest do polskiej młodzieży szkolnej (od 15 do 17 roku życia) zamieszkałej i uczącej się za granicą Polski.

Nagrodą główną dla laureatów III Olimpiady Historii Polski będą indeksy na polskie uniwersytety państwowe. W tej edycji do wyboru będą indeksy Uniwersytetu Jagiellońskiego, UMCS, Uniwersytetu Opolskiego oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Dodatkowo dla uczestników III etapu przewidziane są nagrody rzeczowe, w tym kilkudniowy pobyt w Polsce.

Udział w Olimpiadzie jest nie tylko okazją do rozwijania zainteresowań historycznych oraz pogłębiania wiedzy i umiejętności z zakresu historii Polski, ale przede wszystkim do lepszego poznania historii Polski jak również kształtowania i umacniania świadomości historycznej młodzieży, a poprzez to wspieranie polskiej tożsamości w kraju zamieszkania.

Olimpiada Historii Polski na Wschodzie organizowana jest zgodnie z polskimi aktami prawnymi, w tym z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. 2002 nr 13 poz. 125 z późniejszymi zmianami).

Komisja lwowsko-chmielnicka:

Lwów – 29 marca – Szkoła Ogólnokształcąca nr 3 im. Marii Magdaleny we Lwowie

Chmielnicki – 30 marca – Uniwersytet Chmielnicki

Komisja kijowsko – żytomierska:

Odessa – 27 marca – Związku Polaków na Ukrainie Oddział im. A. Mickiewicza w Odessie

Kijów – 30 marca – Muzeum Łesi Ukrainki

Żytomierz – 31 marca – Dom Polski

 

Regulamin III Olimpiady Historii Polski na Wschodzie

 

 

Olimpiada organizowana jest w ramach projektu Fundacji WiD “Polskie Echa Historii”, współfinansowanego przez Senat RP w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.