II etap Olimpiady Historii Polski we Lwowie

Od wczesnych godzin porannych aż do godziny 14 w piątek 30 marca i sobotę 1 kwietnia 2017 roku we Lwowie, w Szkole Ogólnokształcącej I-III stopnia nr 10 im. św. Marii Magdaleny, dwie komisje egzaminacyjne weryfikowały znajomość historii Polski 22 ochotników ze Lwowa, Strzelczysk, Stryja, Storożyńca, z Mościsk oraz Czerniowców.

Ze sprawdzianu zwycięsko wyszli:

BEREZA Wiktoria – 95 pkt
DUMA Marta-Bogna – 85 pkt
GONCZAROWA Waleria – 80 pkt
HYMON Daniel – 82 pkt
LOWUSZKIN Denis – 100 pkt
ROGOZA Monika – 85 pkt
STEFANKO Danuta – 83 pkt.

Egzamin składał się z dwóch części: obrony pracy pisemnej lub multimedialnej przed komisją oraz odpowiedzi na pytania – jedno z zakresu ogólnej historii Polski, dwa z puli tematycznej wybranej przez uczestnika. Ocenie podlegała również klarowność wypowiedzi oraz zachowanie się podczas odpytywania. Największą popularnością cieszyła się historia średniowiecznej Polski – tę pulę tematyczną wybrało aż 8 uczestników.
Laureatom i pozostałym uczestnikom II etapu Olimpiady Historii Polski na Ukrainie gratulujemy i zachęcamy do dalszego zgłębiania wiedzy historycznej. Wierzymy, że pomocna w tym będzie lektura biografii króla Władysława IV Wazy, przyjaciela wojowników oraz mecenasa kultury i nauki, wydanej przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich, którą każdy z uczestników II etapu otrzymał wraz z teczką, dyplomem, smyczą i długopisem.