III etap II edycji Olimpiady Historii Polski na Ukrainie 2017/18

W dniach 1-3 lipca 2018 r. odbędzie się III etap II edycji Olimpiady Historii Polski na Ukrainie 2017/18. Do Warszawy na dwuetapowy egzamin przyjedzie z Ukrainy grupa 14 finalistów z opiekunami.

Olimpiada Historii Polski na Ukrainie to bezprecedensowe przedsięwzięcie organizowane przez Fundację Wolność i Demokracja w porozumieniu z Polskim Towarzystwem Historycznym. Projekt skierowany jest do polskiej młodzieży szkolnej (od 15 do 17 roku życia, z klas IX, X oraz XI ukraińskiego systemu nauczania), zamieszkałej i uczącej się na terenie Ukrainy.

Podstawą do zorganizowania Olimpiady Historii Polski na Ukrainie było wieloletnie doświadczenie Fundacji WiD wskazujące na potrzebę poprawy poziomu wiedzy historycznej u polskiej młodzieży zamieszkującej tereny Ukrainy. Celem Olimpiady jest popularyzacja wiedzy o historii Polski wśród młodzieży zamieszkałej i uczącej się na Ukrainie, rozwijanie zainteresowań historycznych oraz tworzenie warunków do pogłębiania wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu historii Polski, a także do kształtowania i umacniania świadomości historycznej młodzieży, a poprzez to wspieranie polskiej tożsamości na Ukrainie. Motywacją do udziału są nie tylko atrakcyjne nagrody rzeczowe, w tym 3 dniowy pobyt w Warszawie dla grupy uczestników III etapu, ale przede wszystkim indeks na jeden z polskich uniwersytetów państwowych.

Olimpiada organizowana jest zgodnie z polskimi aktami prawnymi, w tym z ustawą z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. 2002 nr 13 poz. 125 z późniejszymi zmianami).

I i II edycja Olimpiady jest realizowana w ramach projektu Fundacji WiD „Biało-czerwone ABC. Dofinansowanie wydarzeń uzupełniających edukację polską i o Polsce na Ukrainie” oraz „Biało czerwone ABC. Program rozwoju polskiej edukacji na Ukrainie” współfinansowanych przez Senat RP w ramach sprawowania opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą w roku 2017 i 2018.

INFORMACJA O II EDYCJI OLIMPIADY:

W uwagi na 100-lecie Niepodległości, I etap II edycji Olimpiady Historii Polski odbył się w dniu 11 listopada 2017 r. o godz. 11.00, w 11 miastach Ukrainy Charkowie, Chmielnicki, Czerniowce, Iwano-Frankowsk, Kijów, Lwów, Łuck, Odessa, Równe, Winnica oraz Żytomierz.

W etapie szkolnym udział wzięło blisko 300 dzieci z trzech ostatnich klas tzw. „Jedenastolatek”, czyli szkół ogólnokształcących. Uczniowie musieli w przeciągu godziny  uporać się z testem zawierającym pytania ze wszystkich epok od średniowiecza po współczesność. Do II etapu zostało zakwalifikowanych 69 uczniów, którzy przystąpili do dwuetapowego egzaminu w czterech ośrodkach polonijnych: Ogólnokształcącej Szkole nr 3 im. Marii Magdaleny we Lwowie, Żytomierskiej Obwodowej Młodzieżowej Publicznej Organizacji „ZWIĄZEK SZLACHTY POLSKIEJ”, Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie – Dom Polski w Kijowie oraz Polskiej Szkole Sobotniej przy Chmielnickim Oddziale Zjednoczenia Nauczycieli polskich na Ukrainie.

Do III etapu, Komitet Główny Olimpiady pod przewodnictwem prof. dr hab. Krzysztofa Mikulskiego, zakwalifikował 14 uczestników. Pobyt w Warszawie, w trakcie którego odbędzie się dwudniowy etap finałowy w terminie 1 – 3 lipca 2018 r. Sesje egzaminacyjne odbędą się w dn. 1 i 2 lipca w Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Historycznego, a sama uroczysta gala finałowa z rozdaniem dyplomów i nagród została zaplanowana na 3 lipca 2018 r. w Pałacu Prezydenckim. Nagrody rzeczowe dla uczestników III etapu Olimpiady ufundował Instytut Pamięci Narodowej oraz Wydawnictwo Fronda.

Olimpiada organizowana jest w ramach projektu Fundacji „Biało czerwone ABC. Program rozwoju polskiej edukacji na Ukrainie” współfinansowanego przez Senat RP w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.