Inauguracja V. Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą 2020/2021

W sobotę 28 listopada 2020 punktualnie o godzinie 1️⃣2️⃣:0️⃣0️⃣ rozpoczął się I etap V. Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą 2020/2021   „W drodze do Niepodległości”. 

wcześniej na platformie zoom odbyła się uroczysta inauguracja dla uczestników Olimpiady i ich nauczycieli z udziałem:

Pana Ministra  Jana Dziedziczaka Pełnomocnika Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą,
Pani Lilii  Luboniewicz Prezes Fundacja Wolność i Demokracja,
Pani Anny Radeckiej Dyrektor Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą,
Pana Maciej Dancewicz Wiceprezes Fundacji Wolność i Demokracja
oraz członków Komitetu Głównego Olimpiady Historii Polski:
Dr hab. Andrzeja Korytko – Wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Historycznego i Przewodniczącego Komitetu Głównego Olimpiady Historii Polski;
Prof. Marka Siomy –Instytut Historii UMCS
Dr hab. Tomasza Ciesielskiego  – Instytut Historii, Uniwersytet Opolski
Dr hab. Barbary Krysztopy-Czupryńskiej – Instytut Historii UWM w Olsztynie
Dr. hab. Małgorzaty Nossowskiej – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,

Dr hab. Piotra Bednarza – Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,

W pierwszym terminie do egzaminu przystąpiło 220 uczestników z 18 krajów.
? Do V. edycji Olimpiady zgłosiło się 35 Szkolnych Komisji z 18 krajów.
W egzaminie udział wezmą uczestnicy z Austrii, Belgii, Białorusi, Chin, Finlandii, Francji, Holandii, Hiszpanii, Kanady, Litwy, Niemiec, Norwegii, Rosji, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Ukrainy, Węgier i Wielkiej Brytanii.
Egzaminy I etapu odbędą się on-line.
Stałymi partnerami Olimpiady jest Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Patronat honorowy – Instytut Pamięci Narodowej
Projekt jest współfinansowany przez Kancelaria Premiera w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.

ZASADY ORGANIZACJI OLIMPIADY:

I etap Olimpiady – odbywa się on-line bądź w wyznaczonych ośrodkach w kraju zamieszkania i polega na wypełnieniu przez młodzież egzaminu pisemnego w formie testu. Zgłoszenia przyjmują Komisje szkolne.

II etap Olimpiady – odbywa się w wyznaczonych ośrodkach w kraju zamieszkania w zależności od potrzeb, w miejscowościach w których znajdują się konsulaty RP i domy polskie lub on-line. Eliminacje są  dwuczęściowe. Część pierwsza to prezentacja samodzielnie przygotowanej pracy, na jeden z tematów wskazanych przez Komitet Główny, część druga to egzamin ustny, przed okręgową komisją egzaminacyjną powołaną przez Komitet Główny.

III etap Olimpiady – odbywa się na terenie Polski lub on-line. Składa się z egzaminu pisemnego w formie testu oraz egzaminu ustnego przed komisją szczebla centralnego powołaną przez Komitet Główny Olimpiady. Na III etap zostają zaproszeni laureaci i finaliści II etapu zgodnie z Regulaminem Olimpiady, wraz z nauczycielami – opiekunami grupy.


ZOBACZ  BIEŻĄCE INFORMACJE

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

ORGANIZATORZY: 

 

 

 

 

PARTNERZY: 

 

 

 

 

 

 

PATRONAT: