Finał IV edycji światowego Konkursu Patria Nostra

Wśród finalistów konkursu historycznego adresowanego do młodzieży szkolnej polskiej i polonijnej z Litwy, Białorusi, Ukrainy, Kazachstanu, państw Unii Europejskiej i USA znaleźli się Uczniowie Szkoły Polskiej w Kowlu.

Uczniowie z Kowla uczestniczyli w konkursie po raz kolejny. W zeszłym roku zaprezentowali film o organizacji Wolność i Niezawisłość. Tematem tegorocznego filmu ich produkcji był pierwszy sejm odrodzonej Rzeczpospolitej, działający w latach 1919-1922, który uchwalił m.in.: Małą Konstytucję i Konstytucję marcową.
Uroczysta gala finałowa odbyła się 12 listopada 2018 roku w Warszawie. W jej trakcie zostały ogłoszone wyniki, wręczone nagrody, dyplomy i upominki, a także zaprezentowano wszystkie prace konkursowe. Reprezentacja Szkoły Polskiej w Kowlu w składzie: Julia Sech, Diana Turyk i Anton Herka zdobyła dobre 12 miejsce na 36 drużyn biorących udział w konkursie.
Uczestnicy konkursu wzięli również udział w marszu niepodległości, spotkali się z senatorem prof. Janem Żarynem i wysłuchali opowieści o jednym z ojców polskiej niepodległości  Ignacym Janie Paderewskim, zwiedzili najciekawsze miejsc w Warszawie, spacerowali po Starym Mieście, Łazienkach, Ogrodzie Botanicznym, obejrzeli pomniki i pięknie prezentującą się stolicę w kolorach biało-czerwonych. Nauczyciele wysyłani do pracy dydaktycznej przez ORPEG spotkali się z dyrektor ORPEG panią Anną Aleksandrą Radecką.
Trzeciego dnia konkursowicze wyruszyli do dawnej stolicy Polski – Krakowa. Po drodze zjedli posiłek w pięknej restauracji Da Vinci pod Kielcami, niedaleko zamku w Chęcinach.
W Krakowie uczniowie z różnych państw zwiedzili Wawel, kopalnię soli w Wieliczce, Stare Miasto, dzielnicę Kazimierz. Mieli możność wzięcia udziału w wyczerpującej, ale bardzo interesującej grze miejskiej oraz w spacerach dziennych i wieczornych po urokliwym Krakowie.
Pełni wrażeń, po ciekawie spędzonych dniach w Warszawie i Krakowie uczestnicy podziękowali sobie za udział w finale i rozjechali się w swoje strony: do USA, Kazachstanu, Irlandii, Holandii, na Litwę, Białoruś i Ukrainę. Te dni na pewno pozostaną długo w ich pamięci, a nawiązane kontakty będą owocować nowymi projektami i działaniami w przyszłości.

Prezes TKP w Kowlu Anatolij Herka
Wieslaw Pisarskinauczyciel skierowany do pracy dydaktycznej przez ORPEG do Kowla

   

Projekt „Biało-czerwone ABC. Program rozwoju polskiej edukacji na Ukrainie” jest współfinansowany przez Senat RP w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 r. za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.