IV Ogólnoukraińskie Dyktando z Języka Polskiego

20 maja 2017 roku 54 uczniów poddało próbie swoją znajomość zasad poprawnej polszczyzny, biorąc udział w IV Ogólnoukraińskim Dyktandzie z Języka Polskiego „Ja piszę, Ty piszesz, My piszemy… po polsku”.

Dyktando odbyło się na Uniwersytecie Pedagogicznym w Drohobyczu, a tematem przewodnim tegorocznej edycji była postać Jana Pawła II.

Tytuł „Mistrz Języka Polskiego na Ukrainie” otrzymała Chrystyna Kurica (15 lat),
Tytuł „I Wicemistrz Języka Polskiego na Ukrainie” dostała Wiktoria Połyniak.(15 lat),
Tytuł „II Wicemistrz Języka Polskiego na Ukrainie” zdobył Igor Lewicki (14 lat),
Najmłodszym Uczestnikiem Dyktanda była Marta Jedlicka (9 lat).

 

Zadanie współfinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą
w 2017 roku