Jubileuszowe obchody w Polskiej Szkole Sobotniej „Polonia Charkowa” 

Uroczystym koncertem rozpoczął się szereg obchodów jubileuszowych 25. rocznicy nauczania języka polskiego oraz 5. rocznicy powstania Polskiej Szkoły Sobotniej “Polonia Charkowa” przy Stowarzyszeniu Kultury Polskiej w Charkowie.

20.09.2020r. w samym sercu niemal dwumilionowego  miasta – pierwszej stolicy Ukrainy, Charkowie, na letniej scenie Teatru Opery i Baletu, odbył  się świąteczny koncert z udziałem uczniów szkoły oraz gości.

W uroczystości wzięli udział: Konsul Generalny RP w Charkowie Piotr Stachańczyk, wicekonsul KG RP w Charkowie Barbara Kaczmarczyk przedstawiciele władz miasta oraz obwodu  charkowskiego.

Konsul Generalny RP w Charkowie Piotr Stachańczyk przywitał zebranych oraz złożył gratulacje uczniom i nauczycielom szkoły. Wręczył prezenty dla szkoły, nagrodził  uczniów dyplomami od konsulatu za wyniki w nauce  j. polskiego, wyróżniając  w ten sposób  wielokrotnych zwycięzców międzynarodowych polskich konkursów .

Słowa  uznania  i podziękowania za długoletnią pracę, rozwój języka polskiego oraz kultury polskiej przekazał Pan Konsul   założycielce i dyrektorce  Polskiej Szkoły Sobotniej “Polonia Charkowa” Dianie Krawczenko.

Swoje jubileuszowe życzenia  i gratulacje dla szkoły przekazała również Charkowska Obwodowa Administracja oraz Rada Miasta Charkowa.

Pani dyrektor Diana Krawczenko została uhonorowana  najwyższym  odznaczeniem otrzymanym od przewodniczącego Charkowskiej Obwodowej Administracji Oleksija Kuczera.

Gratulacje i podziękowania  otrzymała także od prezydenta miasta Charkowa – Genadija Kernesa, za aktywną pracę w dziedzinie krzewienia języka polskiego, kultury polskiej i podtrzymywanie dobrosąsiedzkich stosunków między Polską a Ukrainą.

  1. jubileusz szkoły „Polonia Charkowa” odbył się w radosnej, ciepłej i rodzinnej atmosferze. Uczniowie szkoły prezentowali  swoje twórcze talenty w występach  wokalnych, choreograficznych  oraz recytatorskich.

Uroczysty program rozpoczął występ zespołu  choreograficznego „Zakabłuki” pod kierownictwem uczennicy szkoły „Polonia Charkowa”, zasłużonej dla kultury Ukrainy pani Maryny Rudyszyny.

Pani D. Krawczenko  przywitała na ziemi charkowskiej, zgodnie z ukraińską tradycją, chlebem i solą   pana Piotra  Stachańczyka , niedawno  powołanego na stanowisko Konsula Generalnego RP w  Charkowie.

Program jubileuszowy obejmował  występy dzieci z najmłodszych grup, które pięknie recytowały  wiersze po polsku o swojej szkole.

Przepięknie zaśpiewali  ulubione polskie oraz ukraińskie piosenki uczniowie szkoły „Polonia” z  zespołów „ Perełki”, „Fantazja”, „Talica”.

Bardzo profesjonalny był występ  Darii Nasedkiny, wielokrotnej  zwyciężczyni szeregu polskich konkursów. Daria pięknie wykonała partię   baletową  do muzyki Fryderyka  Chopina  „Szopeniana”.

Nie zabrakło na jubileuszu słodyczy i prezentów. Każdy uczestnik miał okazję wypuścić balon marzeń w niebo.

Było jak zawsze różnokolorowo, wesoło, przyjaźnie i świątecznie!

Świąteczny program odbył się w ramach Projektu „Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskojęzycznej na Ukrainie”, realizowanego przez Fundację Wolność i Demokracja.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.