Klub Galicyjski o niepodległości Polski

Klub Galicyjski z okazji Dnia Niepodległości Polski zaproponował spotkanie z Krzysztofem Jabłonką, którego motywem przewodnim był dzień odzyskania niepodległości różnych państw w Europie Środkowo-Wschodniej.

Krzysztof Jabłonka przygotował podróż w czasie do roku 1918, gdy na gruzach imperiów wykrwawionych przez I wojnę światową i rewolucje, narody Europy Środkowo-Wschodniej upomniały się o swoją państwowość. Punktem wyjścia była oczywiście niepodległość Rzeczypospolitej.

– Każdy naród kiedyś się wyzwolił i świętuje ten dzień na swój, oryginalny sposób, ale przeżycie jest uniwersalne, dotyczy nas wszystkich – opisał spotkanie Krzysztof Jabłonka. – Zabrakło czasu, żeby porównać niepodległość Polski i Ukrainy – była to zresztą tragiczna niepodległość, bo Ukrainie nie udało się po I wojnie światowej. Polakom się udało. Niemniej nasza niepodległość służyła wszystkim, którzy się znaleźli w tzw. Międzymorzu, a więc wsparła niepodległość Finlandii, państw bałtyckich, a także niektórych państw bałkańskich. Funkcjonowanie narodów Rzeczpospolitej dało Europie serce. Tu się łączy zachodni Rzym ze wschodnim Bizancjum. To się przeplata i my, jako dziedzice całego spadku potrafimy rozumieć jednych i drugich.

Krzysztof Jabłonka jest historykiem i dyplomatą. W latach 1997–2000 był konsulem Rzeczypospolitej Polskiej w Moskwie, Charkowie i Grodnie. Uczestniczył w licznych wyprawach na Syberię, której poświęcił cykl audycji w Radiu Wnet. Jest autorem książki „Polskie bitwy i powstania”. W Radiu Wnet prowadzi cykle audycji historycznych: Syberia, Kręgi cywilizacji, polskie powstania narodowe.

Na spotkanie przybyli lwowscy Polacy, Ukraińcy zainteresowani polską tematyką i relacjami polsko-ukraińskimi. Klub Galicyjski powstał w roku 2011 z inicjatywy redaktora naczelnego Kuriera Galicyjskiego Mirosława Rowickiego i Wasyla Rasewycza, redaktora portalu Zaxid.net. Z założenia Klub Galicyjski to przestrzeń, której gospodarzami są środowiska Polaków mieszkających na Ukrainie, w której mogą poruszać sprawy ważne zarówno dla Polaków, jak i Ukraińców. Klub już obecnie wnosi swój wkład we współczesne życie intelektualne Galicji i całej Ukrainy.

Spotkanie Klubu Galicyjskiego odbyło się 3 listopada w Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej. Prowadził je Wojciech Jankowski, redaktor Kuriera Galicyjskiego.

Posiedzenia Klubu Galicyjskiego są finansowane przez Senat Rzeczypospolitej w ramach pomocy Polonii i Polakom za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.
Albert Iwański, “Kurier Galicyjski”

Fot. Maria Basza