Kolonie dla polskich dzieci z Niemiec

Dzięki pomocy Fundacji Wolność  i Demokracja udało się Chrześcijańskiemu Centrum w Niemczech zdobyć dofinansowanie ze środków Senatu Rzeczpospolitej Polskiej na realizację polskojęzycznych kolonii dla dzieci i młodzieży. Zadanie to jest realizowane w ramach projektu „Pod znakiem białego Orła. Dofinansowanie wydarzeń uzupełniających edukację polską i o Polsce w Niemczech”, współfinansowanego przez Senat Rzeczpospolitej Polskiej w ramach sprawowania przez Senat opieki nad Polonią i Polakami za granicą. Chrześcijańskie Centrum podpisało zatem umowę z Polonijnym Ośrodkiem Spotkań Haus Concordia na realizację tego zadania. Do tego celu została też powołana koordynacyjna grupa programowa, w której skład weszli: ks. Damian Lewiński – asystent ds. rekrutacji i spraw organizacyjno-logistycznych, s. Paschalis – kierownik wypoczynku oraz p. Renata Nierle – manager wypoczynku kolonijnego. Zadaniem grupy było przeprowadzenie rekrutacji uczestników kolonii, która zakończyła się dnia 30 czerwca 2017 roku oraz ustalenie programu kolonii, a także werbowanie i rekrutacja opiekunów wypoczynku letniego oraz nauczycieli języka polskiego i historii, którzy będą prowadzili zajęcia w czasie kolonii. Na ostatnim spotkaniu grupy programowej, dnia 30 czerwca 2017, została przeprowadzona kwalifikacja uczestników wypoczynku kolonijnego oraz ustalony plan zajęć, który będzie zrealizowany z dziećmi w czasie kolonii. Prace przygotowawcze, które wymagały wiele trudu i wysiłku ze strony organizatorów znajdą swoje ukoronowanie w czasie trzech turnusów kolonijnych (15-24.07.2017; 25.07-03.08.2017; 04-13.08.2017), w których weźmie udział łącznie 139 dzieci.

Zadanie współfinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.