Koniec szkoły Letniej w Samborze

16 sierpnia 2017 roku zakończyła się trwająca 10 dni Szkoła Letnia w Samborze organizowana lokalnie przez Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej.
W jej trakcie, z twarzami rozpromienionymi uśmiechem, polskie dzieci pogłębiały swoją wiedzę o Polsce rozwijając jednocześnie zdolności językowe. Nad postępami młodzieży czuwał wolontariusz Fundacji Wolność i Demokracja – pani Dorota Prążyńska, autorka i realizatorka lekcji przeprowadzanych w ramach Szkoły Letniej w Samborze.

Dzieci zostały podzielone na dwie grupy pod względem poziomu zaawansowania językowego. Pierwsza grupa powtarzała abecadło, uczyła się nazw owoców, warzyw, a także ich cech, smaków, kolorów. Dzieci uczyły się piosenki ,,Płynie Wisła, płynie..”, oglądały film ,,Akademia pana Kleksa” i inne.

Grupa zaawansowana ćwiczyła czytanie ze zrozumieniem na podstawie bajki A. Mickiewicza ,,Przyjaciele”, dokonywała analizy porównawczej Krakowa i Sambora, brała udział w konkursie ,,Polska w liczbach”, śpiewała piosenkę ,,Gdybym miał gitarę…” i na jej podstawie uczyła się trybu warunkowego.

Obie grupy wzięły udział w wycieczce do Lwowa, gdzie odkrywały jego polski charakter podziwiając pomniki  A. Mickiewicza, J. Kulczyckiego, Łukaszewicza, Nikifora, zwiedzały katedrę katolicką, a także kościół w Rudkach. Dzieci spędziły także chwile zadumy nad grobem Fredrów. 


Szkoły Letnie na Ukrainie są organizowane w ramach projektu „Biało-czerwone ABC. Dofinansowanie wydarzeń uzupełniających edukację polską w Polsce i na Ukrainie” współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 roku.