Konkurs Recytatorski Polskiej Poezji Patriotycznej w Szkole Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła II

21 kwietnia 2018 r. w Szkole Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła II w Monachium, w ramach uroczyście obchodzonej 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, odbył się Konkurs Recytatorski Polskiej Poezji Patriotycznej. Celem konkursu było rozbudzenie wrażliwości na piękno poezji polskiej, krzewienie postaw patriotycznych, ukazanie dążeń Polaków do wolności, wzbogacanie słownictwa.

Budzenie zainteresowania polską poezją patriotyczną jest w tym roku szkolnym jednym z priorytetów nauczania. Jednak czasem dzieciom zajętym nauką w niemieckich szkołach, trudno jest znaleźć czas na pamięciowe opanowanie utworu.Tym razem wielkimi sojusznikami konkursu motywującymi swoje pociechy okazali się rodzice, którzy w swoich czasach szkolnych deklamowali wiersze podczas akademii.

Mottem przewodnim były słowa kardynała Stefana Wyszyńskiego: (…) sztuką jest dobrze żyć dla Ojczyzny. Pani dyrektor Maryla Majchrzak powitała serdecznie zgromadzonych życząc powodzenia recytatorom. Jej uśmiech i spokój uspokajał skołatane tremą serca.  Po wstępnych eliminacjach do zmagań konkursowych w dwóch grupach wiekowych przystąpiło trzynaścioro uczniów. Widownię wzruszały teksty, wzruszali wykonawcy, poruszały serca szczególnie dzieci, dla których polszczyzna jest drugim, niezwykle trudnym językiem. Jury dokonało oceny recytatorów biorąc pod uwagę: dobór i rozumienie tekstu, opanowanie pamięciowe, trafność interpretacji głosowej i ogólny wyraz artystyczny. W grupie młodszej komisja przyznała następujące miejsca:

  1. Damian Wilgocki
  2. Równorzędnie: Antonia Mintzlaff i Natalia Katona
  3. Nikodem Oćwieja

a w grupie starszej:

  1. Daniela Retsias
  2. Julia Pliszka
  3. Julia Kast

 

Nagrodę pani dyrektor otrzymała Julia Cap z grupy młodszej.

Każdy uczestnik otrzymał dyplom, a wszyscy laureaci kubek z nadrukiem mapy Polski. Zwycięzcom w poszczególnych grupach zostaną dodatkowo wręczone nagrody na uroczystości zakończenia roku szkolnego 2017/2018. Konkurs przygotowała i poprowadziła nauczycielka języka polskiego Katarzyna Sobolewska.

Wydarzenie zostało zrealizowane i współfinansowane w ramach programu sprawowania opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą poprzez projekt naszej Fundacji „Pod znakiem Białego Orła. Wspomaganie i rozwijanie szkolnictwa polskiego w Niemczech”.

Foto: archiwum własne