Kontynuacja profesjonalizacji polskich organizacji na Ukrainie

Dobiegła końca druga edycja projektu „Liderskie Centrum Szkoleniowe – profesjonalizacja polskich organizacji na Ukrainie”, organizowanego przez Fundację Wolność i Demokracja. Głównym celem tegorocznej edycji było zbadanie poczucia bezpieczeństwa i satysfakcji z pracy i działalności w poszczególnych organizacjach, a także zdiagnozowanie środowiska rozwoju pracowników i wolontariuszy.

„W tym roku ruszyliśmy z indywidualną współpracą z każdym środowiskiem. Mam nadzieję, że dotarcie do zespołu ludzi, a zespół jest w organizacji najważniejszy, pozwoli nam zrozumieć czym jest organizacja pozarządowa i co dobrego, wspólnego możemy zrobić dla polskiej mniejszości na Ukrainie” – powiedziała Lilia Luboniewicz, prezes Fundacji Wolność i Demokracja.

Podczas spotkania inauguracyjnego projektu do uczestników przemówił minister Jan Dziedziczak, pełnomocnik Rządu Rzeczypospolitej Polskiej do spraw Polonii i Polaków za Granicą, który wskazał rolę Polaków, mieszkających poza granicami kraju.

„Cieszę się, że są takie projekty, których celem jest inwestowanie w organizacje, inwestowanie w liderów. Polak za granicą to ma być profesjonalista, to ma być osoba świetnie zorganizowana, umiejąca osiągać cele dla nas wszystkich ważne. Sukces organizacji polskiej za granicą, w tym wypadku na Ukrainie, to jest sukces wszystkich Polaków i Polski. My chcemy, żeby na całym świecie, w tym na Ukrainie, Polska kojarzyła się z czymś profesjonalnym, uporządkowanym, nowoczesnym i europejskim, a to szkolenie ku temu zmierza” – powiedział Jan Dziedziczak.

W inicjatywie, która ze względu na ograniczenia związane z pandemią koronawirusa odbyła się online, wzięło udział 100 osób z 10 polskich organizacji Ukrainy. Z uczestnikami Liderskiego Centrum Szkoleniowego pracowali trenerzy. Ich zadaniem było między innymi wsparcie w poszukiwaniu i opracowaniu najlepszego kierunku rozwoju organizacji oraz jej członków.

„Celem naszych spotkań było zadbanie o dobrostan, o poczucie sensu każdej jednej osoby funkcjonującej w organizacji. Każda z organizacji miała swoich dwóch, można powiedzieć, opiekunów. Ci opiekunowie przejmowali przeróżne role, od trenerów, którzy inicjowali spotkania, wprowadzające do jakichś kawałków merytorycznych, badawczych, poprzez mentorów i doradców, a skończywszy na roli coacha” – powiedziała trenerka Zofia Domaradzka-Grochowalska.

Każda z organizacji, biorących udział w Liderskim Centrum Szkoleniowym opracowała własną strategię rozwoju na najbliższe lata. Wśród tych organizacji znalazło się również Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku, dawnym Stanisławowie.

„Liderskie Centrum Szkoleniowe to projekt, który w momencie kiedy się zakończy, tak naprawdę się nie zakończy, a zostanie z nami. Zostanie nie tylko plan rozwoju, który opracowaliśmy, ale też ogromny bagaż wiedzy, głębi oraz pragnienia doskonalenia się, pragnienia do rozwoju” – powiedziała Alina Czirkowa z Centrum Kultury Polskiej.

Podczas tegorocznej edycji projektu akcentowano na rozwoju osobistym członków zespołu poprzez udział w indywidualnych coachingach. Również przeprowadzono dwa badania. Pierwsze, Delight Index, pozwoliło określić klimat organizacji, natomiast drugie, Mind Sonar, było skierowane do dyrektorów oraz prezesów.

„Dziękujemy naszym trenerom za ich pracę, za przedstawione nam plany i metody rozwoju. Cieszymy się z możliwości wprowadzenia w życie zmian. Jesteśmy wdzięczni za ciekawe pomysły, za zdobyte kompetencje i umiejętności. Szkolenia zachęcają nas do podejmowania nowych wyzwań” – powiedziała Maria Filisejenko, prezes Ośrodka Kultury i Tradycji Polskich w Żytomierzu.

Projekt „Liderskie Centrum Szkoleniowe – profesjonalizacja polskich organizacji na Ukrainie. Kontynuacja” został sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.

Tekst: Danuta Stefanko

Czytaj więcej: https://ckpide.eu/pl/aktualnosci/wydarzenia/3903-kontynuacja-profesjonalizacji-polskich-organizacji-na-ukrainie