Koordynacja i wsparcie wyższego kształcenia polonistycznego na Ukrainie

Zapraszamy do piątej edycji projektu „Koordynacja i wsparcie wyższego kształcenia polonistycznego na Ukrainie”.

W tym roku będzie można ubiegać się o udział w poniżej wymienionych działaniach. Regulaminy oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się pod odpowiednimi linkami:

Więcej informacji znajduje się na stronie: http://platformadobrychpraktyk.wid.org.pl/koordynacja-i-wsparcie-wyzszego-ksztalcenia-polonistycznego-na-ukrainie/