Kursy języka polskiego w Studenckim Klubie Polskim

Studencki Klub Polski w Żytomierzu prowadzi zajęcia z języka polskiego i historii Polski. Dzięki wsparciu Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Kolbego w tym roku uczniowie mogą w nich uczestniczyć cztery razy w tygodniu online i offline.

Poza nauką organizowane są obchody polskich świąt narodowych: 3 maja, 11 listopada i celebrowane polskie tradycje – odbyło się spotkanie opłatkowe.

Słuchacze kursów wzięli też udział w cyklu warsztatów historyczno-muzycznych na platformie Zoom. W ich trakcie poznali najważniejsze wydarzenia i postacie z historii Polski, m.in. Józefa Piłsudskiego i Legiony Polskie, uczyli się śpiewać polskie pieśni patriotyczne.

Pozyskane ze wsparcia środki pozwoliły również na zakup tablicy interaktywnej – bardzo przydatnego w nauce narzędzia edukacyjnego.

Projekt „Biało-czerwone ABC. Program wspierania szkół społecznych na Ukrainie” realizowany jest przez Fundację Wolność i Demokracja, dofinansowany przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministra Edukacji i Nauki.