Letni cykl warsztatów metodycznych dla nauczycieli na Białorusi

W dniach 1-2 lipca w Grodnie ponad 40 nauczycieli  brało udział w warsztatach metodycznych dające początek letnim szkoleniom dla nauczycieli. Warsztaty organizuje Związek Polaków na Białorusi we współpracy z Fundacją Wolność i Demokracja.

Wśród podnoszących swoje kwalifikacje byli nauczyciele z niemal całej Białorusi: z Lidy, Wołkowyska, Brześcia, Baranowicz, Borysowa, Mińska, Dzierżyńska, Peliszcz, Witebska i Mohylewa.

Tegoroczny cykl warsztatów metodycznych przewiduje cztery szkolenia. Pierwsze  odbyły się w miniony weekend – 1 i 2 lipca, kolejne odbędą się za tydzień. Trzecie spotkanie zaplanowane jest na sierpień, a ostatnie, wrześniowe, znacznie różniło się od poprzednich, gdyż nauczycielom zostaną przedstawione metody nauczania języka polskiego z wykorzystaniem technik teatralnych i aktorskich, a szkolenia poprowadzą profesjonalni aktorzy.


Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej