2020

 Liderskie Centrum Szkoleniowe – profesjonalizacja polskich organizacji na Ukrainie. Kontynuacja.

Założeniem projektu było przeprowadzenie specjalnego szkolenia dla 10 organizacji polskich z Ukrainy – w zadaniu wzięło udział 10 organizacji polskich (z każdej organizacji po 10 osób), co daje łączną liczbę 100 uczestników szkoleń. Szkolenia były prowadzone przez doświadczone pary trenerskie (łącznie 10 trenerów). Wszystkie szkolenia odbyły się, ze względu na trwającą pandemię, online. Spotkania odbywały się za pośrednictwem platformy Zoom. Odbyło się łącznie 186 godzin dydaktycznych szkoleń z trenerami (zawsze z udziałem 2 trenerów) oraz 435 godzin dydaktycznych coachingów (indywidualnych oraz grupowych).
Projekt sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; dotacja w wysokości 149 300,00 zł

2019

 Liderskie Centrum Szkoleniowe.

Dwuetapowe szkolenie, przygotowane specjalnie dla przedstawicieli NGO z Ukrainy.
Szkolenie zostało zrealizowane w formule dwóch spotkań, pierwszego „wprowadzającego” – trwającego 2 dni, oraz drugiego „głównego” – trwającego 5 dni.
Łącznie zostało zaplanowane 280 godzin szkoleniowych, w  pięciu blokach tematycznych, realizowanych w niewielkich grupach:
DZIAŁANIA PROMOCYJNE W INTERNECIE
KSIĘGOWOŚĆ NGO
BUDOWANIE I ZARZĄDZANIE SILNYM ZESPOŁEM
FUNDRAISING. POZYSKIWANIE ŚRODKÓW NA DZIAŁANIE
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
Podczas szkolenia Państwo dowiedzieli się:
– w jaki sposób zarządzać zespołem, żeby był efektywny
– jak być dobrym liderem sprawnie funkcjonującej organizacji
– jak podnosić swój prestiż poprzez promocję w Internecie
– jak pozyskiwać nowe fundusze na działanie
– w jaki sposób sprawnie prowadzić księgowość
– jak napisać dobry wniosek projektowy i wiele innych!
Zajęcia prowadzone były w niewielkich (maksymalnie 20 osób) grupach przez doświadczonych trenerów i ekspertów z Polski i Ukrainy.
Projekt sfinansowany ze środków Senatu RP; dotacja w wysokości 235 668,00 zł

Skip to content