Liderskie Centrum Szkoleniowe – profesjonalizacja polskich organizacji na Ukrainie

Spotkaniem inaugurującym przeprowadzonym online, na którym mieliśmy zaszczyt gościć Pana Ministra Jana Dziedziczaka
rozpoczęliśmy drugą edycję projektu “Liderskie Centrum Szkoleniowe – profesjonalizacja polskich organizacji na Ukrainie”.
Liderskie Centrum Szkoleniowe to:
? 100 uczestników z Ukrainy
? 10 organizacji polskich z Ukrainy
? najlepsi trenerzy i Coachowie
? rozwój i integracja polskich organizacji działających na terenie Ukrainy
Dziękujemy za obecność i szykujemy kolejne spotkania!
Z uwagi na trwający stan epidemii i brak pewności jutra przez każdego z nas, Fundacja zdecydowała się na wsparcie coachingowo-mentoringowe Członków Organizacji na Ukrainie.
Budowanie dobrostanu pojedynczych Osób i jednoczesne wsparcie całych zespołów, jest wyjątkowym DAR-em rozwojowym.

Szkolenia odbywają się w ramach projektu Fundacji Wolność i Demokracja  “Liderskie Centrum Szkoleniowe – profesjonalizacja polskich organizacji na Ukrainie. Kontynuacja “.  Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.