MAGAZYN POLSKI i GŁOS ZNAD NIEMNA – kolejne numery już dostępne

Kolejne numery MAGAZYNU POLSKI ogólnokrajowego miesięcznika i GŁOSU ZNAD NIEMNA ogólnokrajowego tygodnika  SZ “Związek Polski na Białorusi” są już dostępne w wersji papierowej oraz na stronie www.kresy24.pl

MAGAZYN POLSKI założony został w 1992 roku, a od 2005 roku wydawany jest na uchodźtwie

Gazety wydawane są w ramach projektu pomocy mediom polskim na Białorusi – „Polska Platforma Medialna na Białorusi”, który Fundacja prowadzi od 2006 roku. Dzięki niemu nasi Rodacy zyskują łatwiejszy dostęp do mediów papierowych i elektronicznych w języku polskim. Projekt umożliwia rozwój tych mediów, poprawę jakości i atrakcyjności, a także poszerzenie grona ich odbiorców.

Odbiorcami „Magazynu Polskiego” i „Głosu znad Niemna” są z reguły osoby zamieszkałe w mniejszych miejscowościach, skupione wokół lokalnych oddziałów ZPB, za pośrednictwem których odbywa się większa część kolportażu. Mniej lub bardziej regularnie nakłady trafiają do łącznie ok. 60 tys. takich osób rocznie.

Zapraszamy i serdecznie zachęcamy do lektury:

GŁOS ZNAD NIEMNA 

MAGAZYN POLSKI

Na ręce Pani Ireny Waluś, Redaktor Naczelnej Magazynu Polskiego oraz Pani Iness Todryk-Pisalnik, Redaktor Naczelnej Głosu znad Niemna składamy serdeczne gratulacje, jak zwykle wyśmienitej pracy!

Gazety wydawane są we współpracy z Fundacją Wolność i Demokracja i współfinansowane ze środków otrzymanych z Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programu sprawowania opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą.