Mistrz słowa w Stryju

Szkoła Polskiej Mniejszości Narodowej w Stryju w tym roku szkolnym zatrudnia czterech nauczycieli, którzy prowadzą lekcje dla 67 uczniów. W placówce są nauczane przedmioty ojczyste: język polski, literatura, historia Polski, kultura polska i muzyka. W pracy na lekcjach nauczyciele wykorzystują zakupione przez szkołę książki do czytania, wiersze i gry planszowe.

Poza lekcjami organizowane są warsztaty tematyczne, konkursy – m.in. plastyczny z okazji 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, recytatorski „Mistrz słowa”, uroczystości.

Konkurs recytatorski „Mistrz słowa” był dla uczniów okazją do zaprezentowania swoich talentów, nie tylko do deklamacji, ale i wykonywania poezji śpiewanej. Uczestnicy sięgnęli po wiersze m.in. Wisławy Szymborskiej, Juliana Tuwima, Jana Brzechwy, Wandy Chotomskiej, Tadeusza Kubiaka i Danuty Wawiłów. Najlepsi recytatorzy otrzymali dyplomy.

Projekt „Biało-czerwone ABC. Program wspierania szkół społecznych na Ukrainie” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja, dofinansowany przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministra Edukacji i Nauki.