Młodzież z Krasiłowa oddała hołd Żołnierzom Wyklętym

Szkółka sobotnia działająca przy organizacji społecznej Polskie Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie miasta Krasiłowa dołączyła do obchodów związanych z uczczeniem Żołnierzy Wyklętych.

W szkole odbyła się lekcja poświęcona tej karcie polskiej historii. Nauczycielka opowiadała uczniom o przebiegu walk, następnie dzieci zapaliły świecę i uczciły bohaterów minutą ciszy. Lekcję zakończył konkurs plastyczny związany z jej tematem. Troje zwycięzców otrzymało płyty Pawła Piekarczyka „Piosenki z Wilczych Tropów”, podarowane prze redaktora naczelnego pisma „Słowo Polskie” Jerzego Wójcickiego.
Natomiast harcerze działający przy stowarzyszeniu wzięli udział w biegu „Tropem Wilczym”. Ideą biegu, którego głównym organizatorem jest Fundacja Wolność i Demokracja, jest krzewienie wiedzy i umacnianie pamięci o Żołnierzach Wyklętych – bohaterach podziemia antykomunistycznego, którzy w obronie niepodległego bytu państwa polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienia dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu.
Obchody zakończyły się poczęstunkiem, przy którym śpiewano żołnierskie pieśni.
Punkt Nauczania przy Polskim Kulturalno-Oświatowym Stowarzyszeniu miasta Krasiłowa wspierana jest w ramach programu Fundacji WiD „Biało-czerwone ABC”, ze środków MSZ.