2017

Opowiem ci o Polsce – moja bajka.

Projekt zakłada promocję Polski, języka i kultury w środowisku ukraińskim w atrakcyjny dla dzieci i młodzieży sposób. W projekcie wzięło udział 30 uczestników z trzech krajów (Polska, Ukraina, Białoruś). Młodzież przyjechała do Warszawy realizować swoją bajkę o Polsce w dwóch technikach: animacji poklatkowej oraz występie teatralnych teatru lalkowego. Podczas warsztatów stworzony został film animowany opowiadający legendę o Wiśle oraz przedstawienie teatru lalkowego (wraz ze wszystkimi rekwizytami) o legendzie o „Sołnce i Swarożycu”. Podczas projektu młodzież miała również możliwość odwiedzenia wielu kulturalnych miejsc związanych z historią Polski (Sejm, Senat, Pałac Kultury i Nauki, Muzeum Powstania Warszawskiego i inne).
Projekt sfinansowany ze środków Senatu RP; dotacja w wysokości 80 000,00 zł

2016

Opowiem Ci o Polsce.

Projekt zakładał podniesienie poziomu wiedzy historycznej u dzieci polskiego pochodzenia z Białorusi i Ukrainy. W  czerwcu reprezentanci środowisk polonijnych zostali zaproszeni na warsztaty Tworzenia Bajek do Warszawy. W ciągu pierwszych dni odbył się warsztat praktyczny z tworzenia bajek, a następnie w kilkuosobowych zespołach uczestnicy tworzyli Bajki z historią Polski w tle. Pod koniec wyjazdu komisja w wyłoniła zwycięski projekt i uczestnicy wspólnie nagrali płytę historyczną. Projekt zakończył się w lipcu internetową wysyłką nagrań do środowisk polonijnych na Białorusi i Ukrainie.
Projekt sfinansowany ze środków Senatu RP; dotacja w wysokości 60 000,00 zł

Moja bajka o Polsce.

Projekt zakłada promocję Polski, języka i kultury w środowisku ukraińskim w atrakcyjny dla dzieci i młodzieży sposób. Zgodnie z projektem został ogłoszony konkurs na opracowanie przez dzieci i młodzież animacji kreskowej pt. „Moja bajka o Polsce”. Konkurs został poprzedzony warsztatami filmowo-informatycznymi skierowanymi do dzieci polskiego pochodzenia w wieku 10-12 lat (pierwsza grupa pracująca metodą klasycznej animacji poklatkowej) i młodzież powyżej 15 roku (druga grupa pracująca metodą cyfrowej animacji poklatkowej). Ważnym elementem projektu było zmotywowanie uczestników do opracowania scenariusza w języku polskim (to okazja do doskonalenie polszczyzny), opracowania fabuły animacji, czyli poznanie kultury, obyczajów Polski, opanowanie umiejętności filmowo-informatycznych we współpracy z polskimi filmowcami. Do projektu zostały zaproszone grupy dzieci z opiekunami, dla których zostały zorganizowane warsztaty filmowo-informatyczne. Tworzenie animacji poklatkowej wymaga zaangażowania i konsultacji ekspertów, w tym celu zostali zaangażowani eksperci filmowi, zadaniem których było bieżące wspieranie grup uczestników. Efektem projektu było opracowanie filmu promocyjnego o Polsce.
Projekt sfinansowany ze środków Senatu RP; dotacja w wysokości 50 000,00 zł

Skip to content