Nabór wniosków na 2016 rok do programu “Biało – czerwone ABC”

abc 860 2

Fundacja Wolność i Demokracja ogłasza nabór wniosków na rok 2016 do programu „Biało-czerwone ABC” skierowanego na wspieranie oświaty polskiej na Ukrainie.  Celem programu jest podniesienie poziomu nauczania języka polskiego i wiedzy o Polsce, umacnianie polskiej tożsamości zapewnienie możliwości udziału  w kulturze narodowej oraz wzmacniania środowisk polskich za granicą.

Zgłoszenie udziału w programie:

Zgłosić udział w programie „Biało-czerwone ABC” można poprzez wypełnienie wniosku i przesłanie go drogą elektroniczną na e-mail Fundacji Wolność i Demokracja: [email protected]

>>> WNIOSEK DO POBRANIA <<<

Termin składania wniosków upływa 10.10.2015 r.

W sytuacji braku możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną można go złożyć za pośrednictwem poczty lub faksem na adres siedziby Fundacji z dopiskiem Program ”Biało-czerwone ABC”

Fundacja Wolność i Demokracja

al. Jerozolimskie 30 lok 14

Warszawa 00-024

POLSKA

 

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt e-mailowy bądź telefoniczny z osobami odpowiedzialnymi za realizację Programu:

 

Koordynator projektu:  Lilia Luboniewicz

e-mail: ([email protected],  tel/fax.00 48 22 628 85 05)

 

Asystent ds. współpracy z placówkami oświatowymi: Julia Savelieva

(e-mail: [email protected] , Tel: +48 608 691 363)

 

Zwracamy się z prośbą o rozpowszechnienie informacji o programie „Biało-czerwone ABC. Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie” wśród zainteresowanych podmiotów.

Do powyższego pisma dołączamy wniosek.