Nabór wniosków o dotacje na rok 2015

Fundacja Wolność i Demokracja zachęca do składania wniosków o dotację na rok 2015.

Obszary tematyczne działań Fundacji:

1. Podtrzymywanie polskości poprzez upowszechnianie znajomości języka polskiego, polskiej kultury i tradycji narodowych.

2. Wspieranie polskiej kultury oraz ochrona polskiego dziedzictwa narodowego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Niesienie pomocy i wspieranie Polaków zamieszkałych w krajach byłego ZSRR oraz krajach Europy Środkowej i Wschodniej.

4. Tworzenie przyjaznego klimatu dla Polski i pogłębiania więzi pomiędzy środowiskami polskimi i narodami krajów zamieszkania Polaków.

 

Wypełnione wnioski należy przesłać do 25 października 2014 r.


Pliki do pobrania:

Formularz wniosku

Formularz wniosku (medialny)