Nagrody w konkursie “Patria Nostra” rozdane

Dwie drużyny uczniów z Wołynia zostały zgłoszone, zrobiły i wysłały film o wydarzeniach historycznych z historii Polski. Drużyna z Łucka w składzie Irena Lewkowicz i Julia Kotsiuba wykonały film o powstaniu sejneńskim, a drużyna z Kowla w składzie Jana Wiśniewska, Julia Sech i Anton Herka wykonała film o powojennej organizacji konspiracyjnej Wolność i Niezawisłość. 

Uczniowie przebywali w Poznaniu w dniach 21 – 25 kwietnia. Zwiedzili Poznań, muzea, Ostrów Tumski , Stare Miasto, katedrę, studio Telewizji Poznań, i wzięli udział w Gali Finałowej, która miała miejsce w auli Uniwersytetu im. A. Mickiewicza 24 kwietnia.

Celem głównym konkursu jest przypominanie wydarzeń z bogatej historii Polski, często zapomnianych i istniejący gdzieś na peryferiach naszej pamięci.

Drużyna z Kowla zajęła 11 miejsce na 87 drużyn zaproszonych na Galę Finałową, a drużyna z Łucka otrzymała wyróżnienie.

Opiekunem na wyjazd na galę był prezes TKP w Kowlu Anatol Herka, zaś inspiratorem udziału w konkursie nauczyciel skierowany do pracy dydaktycznej do Łucka Wiesław Pisarski.

Praca konkursowa młodzieży z Kowla:

 Anatol Herka
Prezes TKP w Kowlu

Wiesław Pisarski
Nauczyciel wysłany do pracy dydaktycznej przez ORPEG do Łucka