Najlepsze polskie klasy na Ukrainie wyłonione

Konkurs „ABC polskiej klasy – spotkanie z Kopernikiem. Wynalazcy i odkrywcy” przeprowadzony w ramach projektu Fundacji Wolność i Demokracja „ABC polskiej klasy – promocja języka polskiego na Ukrainie” został rozstrzygnięty.

Startujące w konkursie zespoły, złożone z uczniów i nauczycieli danej placówki oświatowej, miały za zadanie tak urządzić pracownię polonistyczną w swojej szkole, by jej wystrój i zgromadzone pomoce dydaktyczne sprzyjały nauce języka polskiego oraz kojarzyły się z Polską. Widomo bowiem, że odpowiednie wyposażenie klasy szkolnej może poprawić atrakcyjność nauczania i wzmóc zainteresowanie językiem polskim. Drugim zadaniem zespołów było opracowanie i zrealizowanie projektu przybliżającego sylwetkę i dokonania wybranego polskiego naukowca, który swym osiągnięciem rozsławił imię Polski na świecie. Dzięki temu działaniu uczniowie mieli okazję zdobyć sporo wiedzy z zakresu historii Polski oraz poszerzyć kompetencje językowe.

Spośród zakwalifikowanych do konkursu 60 szkół na Ukrainie, w których jest nauczany język polski, komisja konkursowa wybrała zwycięzców.

Autorami najlepszej aranżacji klasy przeznaczonej do nauki polskiego oraz prezentacji polskiego naukowca/odkrywcy/wynalazcy okazały się zespoły z Placówki Oświatowej nr 136 Urzędu Miasta Dniepru, Liceum w Kozłowie oraz Tarnopolskiej Szkoły Ogólnokształcącej I-III stopnia nr 27 im. Wiktora Hurniaka.

Jury wyróżniło ponadto przedstawicieli Zaborolskiego Liceum nr 32, Pryłuckiego Liceum nr 29 Rady Miejskiej Łucka, Szkoły Specjalistycznej I-III stopnia nr 23 rejonu desniańskiego miasta Kijowa i Dolińskiego Liceum nr 6.

W nagrodę zwycięskie i wyróżnione zespoły zostały zaproszone do Warszawy. Podczas czterech pełnych aktywności dni uczniowie z towarzyszącymi im nauczycielami zwiedzili Muzeum Techniki, Centrum Nauki Kopernik, Planetarium, Zamek Królewski, Pałac w Wilanowie, Muzeum Iluzji i zoo. Przemierzyli stolicę szlakiem Kopernika, wysłuchali warszawskich legend, obejrzeli wystawę „Cztery żywioły” w parku świateł oraz zapoznali się z wynalazkami Wonki podczas projekcji filmu „Wonka”. Ponadto każdy z nich otrzymał plecak wypełniony atrakcyjnymi gadżetami.

Konkurs „ABC polskiej klasy – spotkanie z Kopernikiem. Wynalazcy i odkrywcy” zorganizowała Fundacja Wolność i Demokracja w ramach projektu „ABC polskiej klasy – promocja języka polskiego na Ukrainie” dofinansowanego przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministra Edukacji Narodowej.