Czytanie „Quo vadis” w Szkole Polskiej w Kowlu

Szkoła Polska w Kowlu włączyła się 3 września do Narodowego Czytania powieści Henryka Sienkiewicza.

W temat wprowadził uczniów nauczyciel języka polskiego, opowiadając im o ciekawym życiu Henryka Sienkiewicza i przedstawiając odpowiednią prezentację. Przypomniał także najważniejsze wątki i bohaterów „Quo vadis”.
Punktualnie o godz. 11 prezes Towarzystwa Kultury Polskiej w Kowlu Wacław Herka rozpoczął czytanie pierwszego fragmentu powieści.
Przeczytane zostały najważniejsze ustępy słynnego dzieła polskiego noblisty, między innymi scena śmierci Petroniusza, uratowanie Ligii przez Ursusa i spotkanie św. Piotra z Jezusem.
Ważne było to, że w czytaniu wzięli udział absolwenci szkoły polskiej w Kowlu, dzisiaj studenci różnych kierunków na uczelniach w Polsce.
Na dzień Narodowego Czytania przypadło także rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2016/2017 w polskiej placówce. Po trzymiesięcznej przerwie w jej murach znów zabrzmiał dzwonek.
Wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w teście pilotażowym przeprowadzonym w maju przez dr. Jerzego Kowalewskiego, zostały wręczone świadectwa z oceną poziomu języka. Nowi uczniowie mogli się zapisać do nowych grup i uzyskać informacje o nauczaniu języka polskiego.
Czytanie „Quo vadis” było częścią ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie. Zostało zrealizowane w ramach projektu „Biało-czerwone ABC. Program rozwoju edukacji polskiej na Ukrainie” finansowanego ze środków Senatu RP.

Wiesław Pisarski
nauczyciel języka polskiego delegowany do pracy do Kowla przez ORPEG