Narodowe Czytanie w Brzeżanach

tFToGdC0j6Ut8Xe0ozWWSo (1)KgRRNmyGets

Sobotnio-Niedzielna Szkoła Języka Polskiego przy Polskim Kulturalno-Oświatowym Towarzystwie im. bł. M. Darowskiej przyłączyła się do czytania „Quo vadis”.

3 września uczniowie polskiej szkoły w Brzeżnach wspólnie z Prezydentem RP i rodakami w kraju przodków wzięli udział w Narodowym Czytaniu.
Czytanie powieści Henryka Sienkiewicza „Quo vadis” było częścią ogólnopolskiej akcji i zostało zrealizowane w ramach projektu „Biało-czerwone ABC. Program rozwoju edukacji polskiej na Ukrainie”. Wydarzenie zostało sfinansowane ze środków Senatu RP.

Halina Szatruk
prezes Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa im. bł. Marceliny Darowskiej