Nasze drogi do wolności – koncert w Nowogrodzie Wołyńskim

4 listopada z inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia im. J. Lublińskiego i Szkoły Sobotnio-Niedzielnej im. Jadwigi Jakubowskiej w Nowogrodzie Wołyńskim miał miejsce uroczysty koncert z okazji Narodowego Dnia Niepodległości Polski.

Na koncert zatytułowany „Nasze drogi do wolności” przybyło wielu znakomitych gości, m.in. z Żytomierza Irena Perszko, dyrektor tamtejszego Domu Polskiego, Natalia Kostecka-Iszczuk, prezes Organizacji Młodzieżowej „Zjednoczenie Szlachty Polskiej”, Włodzimierz Iszczuk, redaktor naczelny kwartalnika „Głos Polonii”, Zygmunt Wengłowski, prezes Stowarzyszenia Kombatantów Wojska Polskiego Żytomierszczyzny, oraz Walentyna Jusupowa, prezes Studenckiego Klubu Polskiego, a także ks. Jarosław Pałka, proboszcz nowogrodzkiej parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, i Antonina Szczyrska, prezes Polskiego Stowarzyszenia im. Jana Stypuły w Susłach.
Na początku wszyscy wspólnie odśpiewali hymny Ukrainy i Polski, a prowadząca koncert Wiktoria Szewczenko przedstawiła gości. Następnie głos zabrały zastępca przewodniczącego nowogrodzkiej Rady Miejskiej ds. oświaty i nauki Oksana Gwozdenko, kierownik wydziału Kultury Rady Miejskiej Larysa Zając oraz dyrektor Irena Perszko.
Na scenie wystąpili uczniowie Szkoły Sobotnio-Niedzielnej, uczniowie i nauczyciele Szkoły Sztuk Pięknych oraz ludowy zespół taneczny Weselka. W trakcie koncertu mogliśmy przypomnieć sobie, jaką trudną drogę musieli pokonać nasi przodkowie, ile bitew stoczyli, by wywalczyć niepodległą Polskę. I Polska odzyskała wolność: najpierw w 1918, później, częściowo, w 1945 roku i wreszcie znów w 1989 roku.
Jednak my, Polacy, którzy urodziliśmy się i mieszkamy na Ukrainie, nie możemy dziś w pełni świętować i cieszyć się, ponieważ na wschodzie naszego państwa trwa wojna. Prawdziwa i straszna wojna, która prawie codziennie zabiera życie ukraińskich żołnierzy broniących kraju do ostatniej kropli krwi, pilnujących, by wróg nie przyszedł do naszych domów, strzegących naszej wolności, naszej niepodległości. Tak jak wiele lat temu Polska była rozerwana na trzy części, tak teraz nasz wschodni sąsiad próbuje podzielić Ukrainę. Nie wolno nam o tym zapominać. Musimy być silni i wytrwali. Nie mamy prawa narzekać. Tylko modlitwa i wielka wiara zaprowadzą nas do wolności. Taka jest nasza droga.
Koncert był współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja. Partnerzy medialni uroczystości to: Polskie centrum medialne „Głos Polonii” oraz gazeta „Czas plus”.

Walentyna Jusupowa, Studencki Klub Polski w Żytomierzu, Wiktoria Szewczenko, Polskie Stowarzyszenie im. J. Lublińskiego w Nowogrodzie Wołyńskim

1211_swala-3 1211_swala-1