2019

Niepodległa Polska wyśniona w Monachium. Spotkania kulturalne z zajęciami animacyjnymi dla dzieci i młodzieży.

Cele bezpośrednie projektu zostały osiągnięte skutkując oczekiwanymi efektami. Najważniejsze z osiągniętych celów to:
-Propagowanie wiedzy o kulturze, sztuce i historii Polski;
-Kształtowanie polskiej tożsamości narodowej u uczących się dzieci i młodzieży polonijnej;
-Podwyższenie jakości nauczania historii Polski poprzez podniesienie kompetencji nauczycieli w ramach opracowania koncepcji nauczania historii w procesie nauki języka polskiego;
Efekty realizacji zadania jest przede wszystkim:
-Umocnienie polskiej tożsamości narodowej;
-Podwyższenie kompetencji wśród uczestników warsztatów;
Projekt sfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych; dotacja w wysokości  109 205,00 zł
Projekt sfinansowany ze środków Senatu RP; dotacja w wysokości 44 489,00 zł

Skip to content