Niepokorni Niezłomni Wyklęci

ban 600 na 400 popr


Misją festiwalu jest ukazanie roli polskiego podziemia i opozycji demokratycznej w walce z komunistycznym reżimem w  powojennej Polsce (lata 1944-1989).

To nie tylko projekcje filmowe i wystawy, ale przede wszystkim spotkania i dyskusje ze świadkami historii, naukowcami i twórcami.

Pierwszy dzień poświęcony będzie polskiemu podziemiu zbrojnemu na zajętych przez sowietów Kresach po 1944 roku; drugi

– działaniom opozycji demokratycznej (w szczególności Solidarności Walczącej) na Dolnym Śląsku.

PROGRAM FESTIWALU