O edukacji dzieci uchodźców w Pałacu Prezydenckim!

Po Rosyjskim pełnoskalowym ataku na Ukrainę, do Polski trafiły miliony uchodźców, a wśród nich tysiące dzieci, którym Polska zapewni edukację. O tym, jak edukować i jak pokonać barierę językową Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda rozmawiała z prezes Fundacji Lilią Luboniewicz.

Kilka lat temu z naszej inicjatywy inicjatywy ukazał się podręcznik „Raz, dwa, trzy i po polsku mówisz Ty!”, dzięki któremu dzieci z Ukrainy mogą uczyć się języka polskiego. Tu znajdziecie Państwo nasz podręcznik. Pierwsza Dama rozmawiała z Prezes Fundacji również o akcjach pomocowych, potrzebach Ukrainy i rozwiązaniach na rzecz uchodźców na różnych szczeblach, w tym wsparciu przekazywanym z Polski do Ukrainy przy udziale środowisk polskich czy parafii. Podczas spotkania panie podjęły też temat tegorocznych ukraińskich matur i rozwiązań mogących ułatwić uczniom podejście do egzaminu dojrzałości i kontynuację nauki w polskich szkołach wyższych.

fot. Prezydent.pl