O Herbercie w Białej Cerkwi

W tym roku przypada dwudziesta rocznica śmierci Zbigniewa Herberta.

Postać Herberta jest na tyle niezwykła i znacząca w dziejach polskiej kultury, iż Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uczcił jego pamięć, ogłaszając 2018 rok rokiem Herberta (to już druga tego typu inicjatywa w ostatnim dwudziestoleciu). Doceniono w ten sposób nie tylko formalny kunszt jego poezji, ale może przede wszystkim wysokie walory moralne i humanistyczny uniwersalizm tej twórczości. Wiersze Herberta zachwycają, uczą i wychowują kolejne pokolenia Polaków, a pamięć o nim trwa również wśród naszych Rodaków mieszkających z dala od Ojczyzny.
Wspomnień o Zbigniewie Herbercie nie mogło zabraknąć w Stowarzyszeniu Kultury Polskiej im. Zygmunta Krasińskiego w Białej Cerkwi  organizacji, która do narodowego dziedzictwa podchodzi ze szczególnym pietyzmem. Muszę powiedzieć, że duże wrażenie zrobiły na mnie materiały zebrane przez panią prezes Helenę Chomenko przy okazji obchodów dziesiątej rocznicy śmierci poety. Była to cała gruba teczka, a każda jej stronica została przygotowana z niezwykłą starannością, świadczącą o szacunku dla przedmiotu pracy. Podobnych teczek jest zresztą w Stowarzyszeniu wiele i już one same mogą stworzyć osnowę bardzo cennej biblioteki.
Wieczór herbertowski odbył się 22 lutego w nowej siedzibie Stowarzyszenia, jeszcze niewyremontowanej, jednak będącej słusznym przedmiotem dumy jego członków, gdyż do tej pory spotkania i zajęcia polonijne odbywały się w warunkach co najmniej prowizorycznych.
Uroczystość rozpoczął występ chóru, który wykonał pieśni patriotyczne (dzień wcześniej śpiewał on podczas Dnia Języków Ojczystych obchodzonego w Białej Cerkwi). Jego członkinie młode uczennice szkółki sobotniej, obdarzone są wyjątkowo czystymi, pięknymi głosami i w doskonały sposób wprowadziły widzów w poetyczny nastrój, jakże odpowiedni dla tego wieczoru.
Postać bohatera spotkania Zbigniewa Herberta przedstawił za pomocą prezentacji multimedialnej nauczyciel Marek Olczak, po czym nastąpił główny punkt programu  recytacja i czytanie wierszy w wykonaniu dzieci i dorosłych. Były to recytacje niezwykle uczuciowe, trafne, wywołujące żywe reakcje słuchaczy. Trzeba przyznać, że środowisko tutejsze obdarzone jest szczególną artystyczną i uczuciową wrażliwością. Budzi to we mnie, przybyszu z Polski, wielki szacunek i dostarcza wrażeń, które długo będą żywe w mojej pamięci.
Swoistym podsumowaniem spotkania stała się recytacja „Przesłania Pana Cogito” w wykonaniu pani Walentyny Dunajec. Heroiczne myśli i dyrektywy zawarte w wierszu z pewnością zapadały w serca nawet tych, którzy niezbyt osłuchani są z rodzimą poezją. Jest to jedna z właściwości Herberta, który potrafi wstrząsnąć uczuciami czytelników. Poezja ta w szczególny sposób wybija nas z rytmu codziennego uśpienia i samozadowolenia.
Jestem przekonany, że w Stowarzyszeniu Kultury Polskiej im. Zygmunta Krasińskiego w Białej Cerkwi Zbigniew Herbert znalazł wrażliwych i mądrych słuchaczy.

Marek Olczak, nauczyciel skierowany przez ORPEG