Obchody Dnia Flagi w przedszkolu “Żółkieweczka” przy TKPZL w Żółkwi

W przedszkolu “Żółkieweczka” zorganizowaliśmy zajęcia poświęcone poznawaniu naszych symboli narodowych i najważniejszych miejsc w Polsce, takie skromne obchody tych świąt. Przedszkolaki w czasie spotkania miały okazję przypomnieć sobie symboliczną wymowę barw Polskiej flagi i to, jak symbole narodowe szanować.
Tego dnia przedszkolacy chętnie wykonywali prace plastyczno-techniczne: kotyliony. Recytowali wiersze patriotyczne oraz odśpiewali z powagą i w pozycji na baczność zwrotkę i refren Mazurka Dąbrowskiego. Było bardzo uroczyście.
Dzień ten był dla przedszkolaków wspaniałą lekcją przypomnienia sobie, że są Polakami, a Polska to ich Ojczyzna.

Projekt  Biało-czerwone ABC. Wsparcie inicjatyw edukacyjnych uzupełniających edukację polskojęzyczną na Ukrainie realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.