Odbył się Konkurs historyczny “Drogami miast polskich” w Browarach na Ukrainie

Konkurs historyczny “Drogami miast polskich” – zakończony.
Przebiegał w trzech grupach: D1i D2 (nastolatków) i w grupie B1 – dorosłych. Bardzo ciekawe były zajęcia poprzedzające konkurs. Wszyscy członkowie podzieleni na małe zespoły przygotowali bardzo ciekawe prezentacje o wybranych miastach. Poznawaliśmy położenie geograficzne, historię, zabytki, współczesne obiekty, legendy, ciekawostki, wizytówki, znaczenie Warszawy, Krakowa, Wrocławia i Gdańska. Trzeba przyznać, że te zajęcia były bardzo ciekawe i kreatywne.
Ale oczywiście najwięcej emocji wszyscy ujawnili bezpośrednio w czasie konkursów. Konkurencja była silna między zespołami. W zasadzie nie było przegranych. Mała różnica zdobytych punktów dzieliła ich. Ale, jak w każdym konkursie, byli zwycięzcy, którzy otrzymali nagrody, zaś dyplomy były wręczone wszystkim uczestnikom.
Wrażeniami poszczególne grupy dzieliły się przy poczęstunku. Gorąca pizza i napoje po tych emocjach to było to, co trzeba!
Projekt  Biało-czerwone ABC. Wsparcie inicjatyw edukacyjnych uzupełniających edukację polskojęzyczną na Ukrainie realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.