OSTATNIE KLIKNIĘCIE. O NAUCE JĘZYKA POLSKIEGO NA SKYPIE W SZKOLE WIEDZY O POLSCE

Niebawem koniec roku szkolnego i zakończenie naszych lekcji języka polskiego w nowej zdalnej formule. Od października, najpierw we wtorki i czwartki, potem od poniedziałku do piątku, miały miejsce indywidualne zajęcia językowe dla jedenastoosobowej grupy uczniów, wśród nich znalazły się trzy osoby dorosłe. Lekcje na skypie prowadziła Pani Teresa Cwalina – polonistka, która w ubiegłym roku szkolnym pracowała w Żytomierzu jako nauczycielka skierowana przez ORPEG. Podobnie jak na wcześniejszych zajęciach szkolnych i teraz uczono się języka polskiego w żywej rozmowie. Można bowiem poznawać język, nie tylko ucząc się słówek i gramatyki, ale poprzez nawiązanie bliskiego kontaktu i prowadzenie dialogu. Tematyka rozmów obejmowała dalej zagadnienia związane z polską kulturą i historią, prezentowane w materiałach przygotowanych przez nauczyciela, ale więcej czasu poświęcono wymianie „na gorąco” informacji na tematy aktualne. Zwłaszcza w drugiej połowie roku życie codzienne stało się ważnym punktem rozmów na skypie, a zajęcia językowe były dodatkowo formą wspierania uczniów w czasie kwarantanny.
Przed ostatnim kliknięciem w klawisz komputerowej klawiatury, tak jak przed ostatnim szkolnym dzwonkiem, możemy podsumowując uczniowskie osiągnięcia, ucieszyć się nimi i podziękować za całoroczne spotkania językowe na skypie.Projekt „Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskojęzycznej na Ukrainie” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.  Źródło: http://glos.jagiellonia.org/ostatnie-klikniecie-o-nauce-jezyka-polskiego-na-skypie-w-szkole-wiedzy-o-polsce.html