Pierwszy turnus Szkoły Lidera Polonijnego za nami!

W poniedziałek, 11 lipca, dobiegł końca pierwszy turnus Szkoły Lidera Polonijnego Ja – Lider.

Młodzież polskiego pochodzenia z pięciu miast Ukrainy: Zdołbunowa, Kirowogradu, Iwano-Frankowska, Nowogradu Wołyńskiego i Kijowa od 2 do 11 lipca szkoliła się w zakresie kształtowania kompetencji liderskich, językowych i zarządzania projektem. Dodatkowo odbyły się zajęcia z historii i warsztaty obywatelskie.
Podczas dziesięciodniowego pobytu w Polsce 30-osobowa grupa zwiedziła Białystok, Supraśl, Kruszyniany oraz Warszawę.
Poza szkoleniami młodzież przygotowywała własne miniprojekty, opracowywała związane z nimi szczegóły. Na zakończenie odbył się konkurs na najlepszy. Zwyciężył miniprojekt przygotowany przez zespół z Kulturalno-Oświatowego Centrum im. T. Czackiego w Zdołbunowie. Nagrody w postaci prezentów i słodyczy otrzymali wszyscy uczestnicy.
7 sierpnia rozpocznie się II turnus Szkoły Lidera Polonijnego Ja – Lider. Weźmie w nim udział młodzież z trzech krajów: Białorusi, Ukrainy i Łotwy.

DSC_7877 DSC_7860 DSC_7841 DSC_7820 DSC_7816


Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
nad Polonią i Polakami za granicą

godlo_z podpisem