Publikacja “Kompendium świadomego nauczyciela języka polskiego i kultury polskiej” powstała w ramach projektu Fundacji Wolność i Demokracja “Wybieram Polski. Platforma dobrych praktyk”.

Publikacja współfinansowana ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach konkursu pod tytułem: “Organizowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą w 2020 roku”, nr DE-WZP.263.1.1.2020.

Skip to content