Polacy z Donbasu do Prezydenta RP: Prosimy o szybką ścieżkę nadania obywatelstwa polskiego

Polacy z Donbasu do Prezydenta RP: Prosimy o szybką ścieżkę nadania obywatelstwa polskiego

Polacy uciekli z Donbasu jeszcze przed zorganizowaniem przez rząd polski oficjalnej ewakuacji z tamtych terenów. Jak przekonują, do tej pory – mimo licznych apeli do rządu, Sejmu i Senatu – nie otrzymali żadnej pomocy ze strony państwa polskiego. Jak wyjaśnił Michał Dworczyk z fundacji Wolność i Demokracja, uchodźcy, którzy zwracają się do prezydenta, mają Karty Polaka. Są takimi samym rodakami jak ci, którzy przyjechali w rządowym transporcie. Niestety, mimo wielu próśb do Sejmu, Senatu i rządu nie zostali otoczni taka opieką, jak tamta grupa. (…) Wystąpili do pana prezydenta z prośbą o nadanie obywatelstwa po to, żeby mieć równe szanse na rozpoczęcie życia w nowej ojczyźnie. Wierzmy, że pan prezydent pochyli się nad tą sprawą, bo jak dotąd nikt z władz państwowych nad ich losem się nie pochylił