Polacy zza wschodniej granicy kontra propaganda Kremla

Polacy zza wschodniej granicy kontra propaganda Kremla

Znaczna część naszych rodaków w byłym ZSRR jest pod wpływem rosyjskiej telewizji. Wydawcy i działacze polscy z kilku krajów próbują temu przeciwdziałać. – Na Litwie może nawet 60 proc. Polaków jest pod wpływem mediów rosyjskich. Czyli nie ma żartów – mówi „Rz” Zygmunt Klonowski, wydawca „Kuriera Wileńskiego”, jedynej polskiej gazety codziennej na Wschodzie.