Polscy nauczyciele z Niemiec z wizytą w Senacie

W Senacie 1 sierpnia 2017 r. senator Małgorzata Kopiczko z Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą spotkała się z grupą nauczycieli polonijnych z Niemiec. Rozmawiano o znaczeniu nauczania języka polskiego i historii w kształtowaniu tożsamości narodowej dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia. Mówiono także o roli nauczycieli w tym procesie, a także o potrzebach rozwijania ich kompetencji pedagogicznych oraz o wspieraniu organizacji polonijnych przez Senat.

Senator M. Kopiczko przypomniała, że Senat sprawując pieczę nad Polonią i Polakami za granicą przywiązuje szczególną wagę do kwestii edukacji dzieci i młodzieży mieszkającej poza graniami Polski. Dlatego dużo projektów edukacyjnych otrzymuje dofinansowanie ze środków przeznaczonych na opiekę nad Polonią.

Senator, która sama ma ponad 27-letnie doświadczenie pedagogiczne, podziękowała nauczycielom za ich zaangażowanie w pracę oraz doskonalenie swoich kompetencji zawodowych. Podkreśliła, że są oni najważniejszymi działaczami polonijnymi w swoich lokalnych społecznościach. Często, mimo małych nakładów na naukę ojczystych przedmiotów za granicą  i innych problemów, prowadzą działalność edukacyjną i potrafią zachęcić młodych ludzi do nauki języka polskiego.

Nauczyciele poinformowali senator o swoich doświadczeniach w prowadzeniu szkół polskich w Niemczech. Mówili o sprawnym wydawaniu uczniom polskich szkół w Niemczech legitymacji szkolnych, które dają im takie same uprawnienia, jak uczniom w Polsce. Wszystkim uczniom, którzy przed zakończeniem roku szkolnego złożyli wniosek, wystawiono dokumenty, dzięki czemu mogą oni korzystać ze zniżek w Polsce począwszy od tych wakacji.

Nauczyciele przebywają w Polsce na kursie doskonalenia wiedzy i kompetencji z zakresu przygotowania uczniów do egzaminu certyfikacyjnego z języka polskiego. Szkolenie organizowane przez Fundację Wolność i Demokracja ma również na celu wspieranie utworzenia w przyszłości lokalnych ośrodków certyfikacyjnych w Niemczech. Te ośrodki będą służyć promocji języka polskiego w Niemczech. Kurs dla nauczycieli realizowany jest w ramach projektu finansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Tekst: Senat.gov.pl
Fotografie: Przemysław Cebula