Polskie media na Wschodzie. „Bez pomocy Polski nic nie zrobimy”

Polskie media na Wschodzie. „Bez pomocy Polski nic nie zrobimy”

Polskie media na Ukrainie mają do spełnienia ważną rolę, ponieważ są w pełni niezależne. – Nie są związane z wielkim biznesem czy którąś z opcji politycznych w Radzie Najwyższej – podkreślił Jerzy Wójcicki, redaktor naczelny Słowa Polskiego wydawanego w Winnicy na Ukrainie.