Powstanie strategia oświatowa dla szkolnictwa polskiego na Ukranie

Ukraińskie ministerstwo oświaty zgodziło się na opracowanie wspólnej strategii oświaty dla polskiej mniejszości na Ukrainie.

21 października ukraiński Resort Oświaty odpowiedział na list prezesa Związku Polaków na Ukrainie Antoniego Stefanowicza z prośbą o wspólne stworzenie przyszłej platformy, na której mogłoby się opierać polskie szkolnictwo na Ukrainie.

W swoim liście dyrektor Departamentu ds Średniej i Przedszkolnej Oświaty Jurij Kononenko napisał: „Popieramy pomysł opracowania takiej strategii przez polskie organizacje społeczne, działające na Ukrainie z dalszym omówieniem go z ministerstwem oświaty i podpisaniem odpowiedniego porozumienia”.

Podobną strategię oświatową już dawno opracowała i uzgodniła z resortem oświaty węgierska mniejszość na Zakarpaciu. Ukraińska mniejszość w Polsce też już dawno ma za sobą ten pierwszy etap formalizowania nauczania języka przodków w płaszczyźnie współpracy z centralnymi władzami.

Partnerem polskiej mniejszości na Ukrainie w poczynaniach, skierowanych na stworzenie strategii oświatowej jest Fundacja „Wolność i Demokracja”.2810_minoswiaty