Pożegnaliśmy 27 żołnierzy Wojska Polskiego poległych pod Lwowem

mosciska_2016-2

Dziś w Mościskach pod Lwowem odbył się pogrzeb szczątków 27 żołnierzy Wojska Polskiego, w tym dwóch oficerów, poległych w czasie bitwy stoczonej z wojskami niemieckimi na przedpolach Lwowa we wrześniu 1939 roku.

Uroczystość pogrzebowa rozpoczęła się mszą świętą o godzinie 11 w kościele parafialnym pw. Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela w Mościskach.
Żołnierze zostali pochowani na miejscowym cmentarzu rzymskokatolickim, na którym w zeszłym roku złożono szczątki 111 polskich obrońców ojczyzny. Warto zaznaczyć, że na tym cmentarzu 77 lat wcześniej chowani byli żołnierze polegli w 1939 roku, w tym ppłk Marian Skrzynecki, ostatni dowódca 7 Pułku Ułanów Lubelskich. Cmentarz w Mościskach ma być docelowo miejscem spoczynku wszystkich poległych w walkach o Lwów żołnierzy WP.

mosciska_2016-4

W uroczystości udział wziął minister obrony narodowej RP Antoni Macierewicz, wiceminister obrony Ukrainy Olech Szewczuk, prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek, przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, Sejmu i Senatu RP, województwa podkarpackiego oraz władze lokalne.
– Ten pochówek, tak późny, ale tak znaczący, jest dzisiaj dla nas wielkim przesłaniem o współpracy naszych narodów, o współpracy naszych państw, o zdolności wspólnego przeciwstawiania się każdemu najeźdźcy, każdemu wrogowi, który chciałby zniszczyć pokojowe życie Ukrainy, zniszczyć pokojowe życie Polski – powiedział minister Antoni Macierewicz. Zaznaczył, że pod Lwowem ginęli żołnierze różnych wyznań, ale jednej Rzeczypospolitej. Wśród nich byli Polacy, Ukraińcy i Huculi.

mosciska_2016-3

Fundacja Wolność i Demokracja we współpracy z Konsulatem RP we Lwowie oraz Polskim Harcerstwem na Ukrainie od trzech lat prowadzi projekt Strażnicy Narodowej Pamięci współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP oraz Senat RP, mający na celu odnalezienie miejsc pochówku poległych w kampanii wrześniowej żołnierzy WP oraz należne ich upamiętnienie.
W prowadzonej w tym czasie kwerendzie terenowej udział wzięła polska młodzież ze Lwowa, głównie harcerze, a także studenci z Warszawy, Wrocławia i Krakowa. Efektem ich poszukiwań jest odnalezienie mogił – pojedynczych i zbiorowych – żołnierzy idących na odsiecz Lwowa.
Dzięki wsparciu miejscowej ludności i Polaków mieszkających na terenie zachodnich obwodów Ukrainy, głównie obwodu lwowskiego, przez ten czas zlokalizowano kilka żołnierskich mogił. Mimo ekshumowania szczątków blisko 140 polskich żołnierzy, zaledwie kilku z nich udało się zidentyfikować. Wśród nich są Bernard Korabiowski, Józef Gwoździański i Tadeusz Zmelonek.
 
mosciska_2016
Żołnierze, którzy zostali pochowani w Mościskach, starali się przebić przez oddziały niemieckie okrążające Lwów od strony zachodniej, aby wesprzeć obrońców Lwowa i stworzyć tam trwały punkt oporu. W walkach tych poległo nawet 2000 Polaków. Mimo heroicznej postawy i odniesienia wielu sukcesów, jak np. rozbicie pułku SS „Germania” w nocnej walce na bagnety pod Mużyłowicami, polscy żołnierze musieli złożyć broń.
Teraz, po 77 latach, szczątki żołnierzy WP pochowane w mogiłach rozsianych po polach i lasach zostały uroczyście pochowane na mościskim cmentarzu parafialnym.


Projekt współfinansowany jest w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

godlo_z podpisem SENAT