Poznawanie dziejów Polski przez pieśni

Wydany przez Fundację i cieszący się ogromnym zainteresowaniem śpiewnik „Polskie pieśni patriotyczne” został w tym roku uzupełniony o teczki edukacyjne‼️
Zawierają one biogramy ? wybitnych postaci historycznych związanych z walką o niepodległość Polski. Ich wybór został podyktowany treścią pieśni patriotycznych znajdujących się w śpiewniku. Bohaterowie teczki wiążą się z nimi albo przez fakt wymienienia ich w utworze, albo przez odniesienie do tej samej epoki historycznej, tego samego wydarzenia, do którego pieśń się odwołuje. Postaci owe to Kresowiacy. Ich fascynujące biografie zostały napisane w sposób ciekawy i przystępny.
?? Już same pieśni patriotyczne jako świadectwo dziejów i zapis losów narodu są bezcennym źródłem wiedzy o przeszłości Polski. Wzbogacone o teczki stają się cennym materiałem edukacyjnym, niezapomnianą lekcją polskiej historii ?
1000 egzemplarzy teczek powędrowało do polskich organizacji i placówek oświatowych na Ukrainie, w Belgii, Hiszpanii, Włoch, Islandii i Australii❗️
➡️ Projekt jest finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.