2021

Prace rewaloryzacyjne i konserwatorskie Miejsc Pamięci we Lwowie, Busku oraz Zadwórzu.

Osiągnięte cele: Została przeprowadzona pełna rewaloryzacja Cmentarza wojennego żołnierzy WP w Busku, ustanowiono tablicę epitafijną oraz 298 tabliczek na Cmentarzu WP w Zadwórzu, przeprowadzono prace konserwatorskie głównego pomnika na Kwaterze Obrońców Lwowa i Kresów Wschodnich na cm. Janowskim we Lwowie.
Projekt sfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego; dotacja w wysokości  629 000,00 zł

2020

Prace rewaloryzacyjne oraz remontowe polskich miejsc pamięci we Lwowie.

Osiągnięte cele: Prace rewitalizacyjne oraz zachowawczo-konserwatorskie na Cmentarzu Powstańców Styczniowych 1863 dotyczyły zamiany ziemnych nagrobków (168 mogił) na nagrobki wykonane z piaskowca oraz ułożenia alejki z kostki brukowej prowadzącej do kwatery.
Projekt sfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego; dotacja w wysokości 600 000,00 zł

Prace rewaloryzacyjne oraz remontowe polskich miejsc pamięci w lwowskim i iwanofrankowskim obwodzie.

Osiągnięte cele:
– Podkamień (pomnik pomordowanym mieszkańcom Podkamienia) – zostały oszlifowane a następnie wykonane na nowo napisy na 6 tablicach, uczytelniono napisy na krzyżu centralnym, a także ułożono granitową kostkę brukową;
– Stryj (zbiorowa mogiła polskiej społeczności Stryja) – przekształcono ziemną zbiorową mogiłę, na murowaną, według poprzednio ustalonego projektu;
– Zamarstynów, prace remontowe dotyczyły zamiany na pylonie na nowe, granitowych płyt z wypisanymi nazwiskami pomordowanych w 1941 r. Polaków;
– Nadwórna (mogiła żołnierzy II Brygady) – zdemontowano zrujnowane betonowe obramowanie, otaczającego legionową mogiłę, następnie sporządzono nowe obramowanie wykonane z lastryko oraz zabezpieczono mogiłę od usuwającego się gruntu poprzez wylanie ścianki podporowej;
– Czarny Las (miejsce pomordowanej polskiej społeczności) zamieniono stare drewniane ogrodzenia na nowe ogrodzenie;
– Czarny Las (miejsce pomordowanej polskiej społeczności) dokonano rewitalizacji dołów śmierci.
Projekt sfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego; dotacja w wysokości 620 000,00 zł

Skip to content