Projekt edukacyjny ŻÓŁKIEWSKI

W październiku 2020 roku przypada 400. rocznica śmierci hetmana Stanisława Żółkiewskiego – jednego z najwybitniejszych wodzów i mężów stanu w dziejach Polski. Jego ostatnia kampania wojenna przeprowadzona w 1620 roku dała Rzeczpospolitej potrzebny czas na przygotowanie obrony w obliczu wojny z Turcją. Natomiast bohaterska śmierć jaką poniósł w jej trakcie wstrząsnęła sumieniami obywateli i skłoniła ich do wysiłku na rzecz ojczyzny.
To za czasów hetmana I Rzeczpospolita zajmowała największą powierzchnię w swoich dziejach – blisko miliona kilometrów kwadratowych. To wtedy święciliśmy swoje największe militarne triumfy.
Między innymi dlatego Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ustanowił rok 2020 Rokiem Stanisława Żółkiewskiego.
Mając powyższe na uwadze stowarzyszenie Pospolite Ruszenie Szlachty Ziemi Krakowskiej z siedzibą w Krakowie przygotowało projekt kompleksowego programu edukacyjnego mającego na celu przybliżyć odbiorcom postać hetmana i epokę, w której przyszło mu działać dla dobra ojczyzny. Nazwa Projektu – ŻÓŁKIEWSKI – jednoznacznie zwraca uwagę na głównego bohatera.
Projekt ŻÓŁKIEWSKI to szereg działań edukacyjnych wykorzystujących innowacyjne metody kształcenia. Jest on skierowany do szerokiego grona odbiorców. Są to zarówno działania w oparciu o odtwórstwo historyczne (rekonstrukcje i inscenizacje), gry edukacyjne, planszowe, miejskie, questy turystyczne, warsztaty, larpy historyczne (forma improwizowanego teatru), jak i debaty oksfordzkie oraz gry fabularne. Metody te różnią się formą, skalą, odbiorcami i celami, ale łączy je postać hetmana Żółkiewskiego. Projekt zakłada szerokie ujęcie tematu, uwzględniające perspektywę polityczną, społeczną, kulturową, gospodarczą oraz militarną.
Autorzy projektu zamierzają  realizować działania projektu zarówno w Polsce jak i u naszych sąsiadów. Pragną zarazić pasją do pielęgnowania wspólnego dziedzictwa narody, które przed wiekami tworzyły jedno państwo.
Projekt od początku wspierany kampanią medialną promującą postać hetmana i jego epokę. Od początku 2020 roku działa strona internetowa Projektu: www.zolkiewski.com.
Ponadto regularnie  treści merytoryczne poświęcone osobie hetmana i jego epoce regularnie są publikowanena profilu Projektu na portalu Facebook: https://www.facebook.com/projektzolkiewski/.