Przygotowania do II etapu Olimpiady Historii Polski na Ukrainie idą pełną parą


8 marca w siedzibie Fundacji Wolność i Demokracja odbyło się posiedzenie Komitetu Głównego Olimpiady Historii Polski na Ukrainie, na którym podjęto decyzje w sprawie realizacji drugiego i trzeciego etapu Olimpiady. 

Zebrani rozmawiali również o strategiach rozwoju Olimpiady w kolejnych latach. Komitet jednogłośnie wyraził wolę poszerzenia skali przedsięwzięcia, skonstatował potrzebę rozpropagowania informacji o Olimpiadzie wśród społeczności polskich na Ukrainie, zgodnie stwierdzając ważkość tego działania dla motywowania Polaków na Ukrainie do zgłębiania swojej historii narodowej zarówno w perspektywie lokalnej, regionalnej, jak i globalnej. Podczas posiedzenia Komitet podtrzymał swoją pozytywną opinię na temat niezwykle atrakcyjnej nagrody dla laureatów Olimpiady, jaką jest stypendium i miejsce na wybranych uniwersytetach Rzeczypospolitej Polskiej, a także wyraził intencję utrzymania tej formy nagrody w przyszłych edycjach Olimpiady. Ustalono również, że dla dziesięciu najwyżej punktowanych finalistów Olimpiady Historii Polski na Ukrainie zostanie zorganizowany 3-dniowy objazd po Polsce.

Przedyskutowano również kwestie logistyczne przeprowadzenia II etapu Olimpiady. Ustalono, że posiedzenia komisji będą odbywały się następująco:

 1. Komisja Lwowska – piątek (31.03), sobota (01.04);
  • obydwa posiedzenia rozpoczną się o godz. 09.30 i trwać będą do 14.00;
  • Komisja Lwowska będzie podzielona na dwie podkomisje egzaminujące w tym samym czasie, w tym samym budynku i w sąsiednich salach.
 2. Komisja Chmielnicka – piątek (31.03);
  • posiedzenie rozpocznie się o godz. 09.30 i będzie trwać aż do przeegzaminowania ostatniego uczestnika.
 3. Komisja Żytomierska – sobota (01.04);
  • posiedzenie rozpocznie się o godz. 15.00 i będzie trwać aż do przeegzaminowania ostatniego uczestnika.
 4. Komisja Odeska – środa (29.03);
  • posiedzenie rozpocznie się o godz. 11.00 i będzie trwać aż do przeegzaminowania ostatniego uczestnika.

Godziny stawienia się poszczególnych uczestników przed komisjami egzaminacyjnymi zostaną ogłoszone niezwłocznie po napłynięciu na adres e-mail: [email protected] ostatnich tabelek tematycznych. Adres budynku, w którym odbędzie się posiedzenie komisji, zostanie podany przez organizatorów lokalnych.
Przypominamy również, że Fundacja zwraca koszty dojazdu uczestników i zapewnia im wyżywienie. W celu rozliczenia kosztów podróży prosimy zachować bilety. W przypadku dojazdu do miejsca odbywania się Olimpiady samochodem prywatnym, prosimy o zachowanie paragonów oraz spisania oświadczenia zawierającego informacje o długości przejechanej trasy, skąd dokąd jechano, skan świadectwa samochodu i prawa jazdy kierowcy.
Zachęcamy także do ponownego przeczytania rozdziału Regulaminu Olimpiady poświęconego II etapowi, w którym znajdują się informacje o sposobie egzaminowania. Przypominamy, że został anulowany podpunkt dotyczący odpowiedzi uczestnika z dwóch wybranych lektur – niniejszy element w bieżącej edycji nie jest realizowany.