Przygotowanie do II etapu VII Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą 2022/2023 i Konkursu Historii Polski dla Juniorów dla Polonii i Polaków za granicą

Ogłoszenie Komitetu Głównego Olimpiady VII Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą 2022/2023.

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy informację odnośnie przygotownia do II etapu Olimpiady Historii Polski i Konkursu Historii Polski dla Juniorów dla Polonii i Polaków za Granicą.

OLIMPIADA HISTORII POLSKI

Termin przesłania prac pisemnych II etapu Olimpiady – do 20 lutego 2023 r.

Zakres materiału OHP 2022-2023    podane lektury są udostępnione w formacie pdf,

Poniżej umieszczamy linki do pobrania zalecanych lektur w formie PDF

Olimpiada Historii Polksi lektury dwudziestolecie i PRL

Olimpiada Historii Polski lektury pozostałe

Jak przygotować się do II etapu Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za Granicą

Uczestnik wybiera jedną z podanych epok, z jej  zakresu:
1)  przygotuje pracę pisemną (prezentację lub esej),
2) uczestnik wybiera dwie lektury z wybranej epoki z podanej listy lektur ( Zakres materiału OHP 2022-2023  ), z którymi należe dobrze się zapoznać, gdyż na egzaminie  będą pytania szczegółowe.
Punkty za odpowiedź na pytanie dotyczące lektury są jedną ze składowych oceny.

Przebieg egzaminów II etapu :

–  przedstawienie eseju/prezentacji;
–   odpowiedź na 3 pytania:
1.  ogólna historia Polski,
2.  wybrana epoka,
3. lektura (jedna z dwóch wybranych).

Kryteria oceny prac  i odpowiedzi ustnej znajdują sie w Regulamine  Olimpiady :  § 11

Regulamin VII Olimpiady Historii Polski_2022_2023

 

KONKURS HISTORII POLSKI DLA JUNIORÓW

Termin przesłania prac pisemnych II etapu Konkursu Historii Polski dla Juniorów  – do 20 lutego 2023 r.

Jak przygotować się do II etapu Konkursu Historii Polski dla Juniorów dla Poloniii i Polaków za Granicą

Uczestnik wybiera jedno  z wybranych zagadnień i przygotowuje przezentację lub esej:

Zakres materiału Konkurs Historii Polski dla Juniorów dla Polonii i Polaków za granicą 10-13 do II etapu

Przebiek egzaminów II etapu Konkursu (eliminacje centralne)

1) test pisemny  na platformie on-line  składający się ze zróżnicowanych zadań zamkniętych i otwartych. Zadania testowe posiadają obudowę w postaci różnego typu materiałów źródłowych (teksty źródłowe,
ikonografia, dane statystyczne, mapy itp.). Test trwa 60 minut. Wszyscy uczestnicy piszą w tym samym terminie. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązanie testu, system zamyka dostęp do pracy.
2) Odpowiedź ustna – polega na przedstawieniu przygotowanej pracy w postaci eseju lub prezentacji multimedialnej z wybranego przez siebie zagadnienia oraz odpowiedzi na pytania dotyczące tematyki
prezentowanej pracy.

Uwaga! Uczestnicy Konkursu Historii Polksi dla Juniorów nie mają obowięzku przeczytania 2 lektur . Pytania ustne dotyczą tematyki prezentowanej pracy.

Kryteria oceny prac  i odpowiedzi ustnej znajdują sie w Regulamine  Konkursu  Historii Polski dla Juniorów :  § 10

Załącznik nr1 Regulamin KONKURSU Historii Polski dla Juniorów

Olimpiada Historii Polski  dla Polonii i Polaków za granicą to inicjatywa Polskiego Towarzystwa  Historycznego, jest organizowana przez Fundację Wolność i Demokracja.

Projekt skierowany jest do polskiej młodzieży szkolnej zamieszkałej i uczącej się poza granicami Polski.

Dofinansowano przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministra Edukacji i Nauki.

 

 


ZOBACZ  BIEŻĄCE INFORMACJE

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów