Pamiętamy o ofiarach NKWD: komiks „Rozkaz nr 00485″

Nigdy nieosądzona „operacja polska” przeprowadzona przez sowieckie NKWD w latach 1937-1938 w ZSRS to jedna z największych zbrodni o znamionach ludobójstwa dokonanych na narodzie polskim w XX wieku.

Wiedząc, że to wciąż mało znany fragment tragicznej historii Polaków w ZSRS, wydaliśmy komiks „Rozkaz nr 00485” przedstawiający losy jednej z ofiar sowieckiej zbrodni – Wandy Bileckiej, widziane oczyma młodej, szesnastoletniej malarki, uczennicy Szkoły Sobotnio-Niedzielnej przy ZPU Odział im. A. Mickiewicza w Odessie. Publikacja wydana w dwóch językach, polskim i ukraińskim, wzbogacona została komentarzem historycznym. Wierzymy, że to działanie przyczyni się do poszerzenia świadomości Polaków i Ukraińców o tym, czym była tzw. operacja polska NKWD.

Wydawnictwu towarzyszyły również trzy spotkania autorskie z twórczynią komiksu, połączone z lekcją historii dla uczniów Szkoły Sobotnio-Niedzielnej przy Związku Polaków na Ukrainie Oddział im. A. Mickiewicza w Odessie, studentów Wydziału Historii i Filozofii Odeskiego Uniwersytetu Narodowego im. I. Miecznikowa i czytelników Odeskiej Narodowej Biblioteki Naukowej.

Do pobrania:

?? Komiks w języku polskim

?? Komiks w języku ukraińskim