Realizacja projektu „Współczesność i historia (wizyta studyjna w Trójmieście i na Pomorzu)”.

Od 22 sierpnia do 30 sierpnia, Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna” miało przyjemność gościć 18 osób w wieku powyżej 50 lat (12 kobiet, 6 mężczyzn) polskiego pochodzenia, mieszkających na Ukrainie, w ramach realizacji projektu „Współczesność i historia (wizyta studyjna w Trójmieście i na Pomorzu)”.

Projekt został zrealizowany w formie 7 – dniowej wizyty studyjnej zaplanowanej w partnerstwie z organizacjami polonijnymi z Ukrainy, które przeprowadziły działania promocyjne oraz rekrutację uczestników wg następujących kryteriów: pochodzenie narodowe polskie, wiek 50+,. Uczestnikom został zapewniony bezpośredni transport busem z Ukrainy do Gdańska, gdzie zostali zakwaterowani i zostało im zapewnione pełne wyżywienie.

W wizycie studyjnej uczestniczyło 18 osób pochodzenia polskiego, czasem z rodzin mieszanych (6 osób posiadało Kartę Polaka). Wszyscy władali językiem polskim w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się. Podczas wizyty mieli sposobność rozmawiania po polsku, oglądania polskich filmów i telewizji, uczestniczenia w warsztatach i dyskusjach, co w sposób widoczny poprawiło ich płynność wypowiedzi w języku polskim. Wizyta została zrealizowana zgodnie z planem – uczestnicy poznali Gdańsk, zwiedzając Główne Miasto, Dwór Artusa, Ratusz, Bazylikę Mariacką, Muzeum Bursztynu, wędrując po Gdańsku śladami Ii wojny światowej (Westerplatte, Poczta Polska w Gdańsku i in.) oraz śladami historii najnowszej (tereny stoczniowe, pomnik stoczniowców, zwiedzanie wystawy w Europejskim Centrum Solidarności). Zwiedzili także pozostałe części Trójmiasta tj. Sopot i Gdynię. Mieli okazję zwiedzić Archikatedrę w Gdańsku-Oliwie, wysłuchać koncertu organowego oraz pospacerować po Parku Oliwskim. Zwiedzili również Malbork, zamek krzyżacki, Kaszuby, Muzeum Hymnu polskiego w Bedominie oraz Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku. W każdym z odwiedzanych miejsc towarzyszył uczestnikom przewodnik, dzięki czemu mogli w bardzo dużym stopniu wzbogacić swoją wiedzę o historii i kulturze Polski oraz zaspokoić swoją ciekawość zadając szczegółowe pytania. Ważnym elementem pobytu były warsztaty historyczne „Wspólna i osobna historia Polski I Ukrainy”. Wieczorami odbywały się warsztaty językowe, projekcje filmów polskich oraz spotkania z grupą starszych osób z Polski uczęszczających na zajęcia aktywizujące w naszej organizacji w ramach projektu „Aktywni bez względu na wiek”. Były to bardzo ciekawe i pełne radości spotkania.

W ostatnim dniu projektu odbyło się spotkanie ewaluacyjne, podczas którego projekt został omówiony, każdy uczestnik i organizator miał możliwość wyrażenia swojej opinii i uwag. Uczestnicy byli bardzo zadowoleni z projektu i podkreślali, że osoby starsze rzadko mają możliwość uczestniczenia w tego typu projektach, a lepsze poznanie Polski było dla nich bardzo ważne.


Projekt „Współczesność i historia (wizyta studyjna w Trójmieście i na Pomorzu)” Towarzystwa Edukacyjnego „Wiedza Powszechna”w ramach zadania publicznego „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2016 r.” współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą z programu pn.: „Bliżej Polski. Regranting” realizowanego przez Fundację Wolność i Demokracja.